Prokuratura Rejonowa w Ostrowie Wlkp. skierowała   do  miejscowego  Sądu  Rejonowego akt oskarżenia przeciwko 28-letniemu mężczyźnie i 22-letniej kobiecie, podejrzanym o dokonanie i usiłowanie szeregu oszustw.

Wymienionym zarzucono, że w dniach 5 i 12 marca 2008 r. w Ostrowie Wlkp., działając wspólnie, dokonali dwóch oszustw w ten sposób, że wprowadzając pokrzywdzonych w błąd odnośnie swojej tożsamości, podając się za członka ich rodzin, pod pozorem uzyskania pilnej pożyczki wyłudzili pieniądze w kwotach 5 000 zł i 2500 zł. W akcie oskarżenia opisano ponadto usiłowanie przez oskarżonych w dniach 4, 5, 6, 11 i 12 marca 2008 r. dokonania podobnych oszustw na szkodę 84 osób, mieszkańców Ostrowa Wlkp.

Z dokonanych ustaleń wynika, że oskarżona podając się za siostrzenicę pokrzywdzonej mieszkanki Ostrowa Wlkp. poprosiła ją w trakcie rozmowy telefonicznej o udzielenie pilnej pożyczki pieniędzy w kwocie 5000 zł w celu dokonania opłaty u notariusza w Kaliszu. Zaznaczyła, że nie może ich osobiście odebrać i podała, że pieniądze odbierze syn notariusza przebywający w Ostrowie Wlkp. Po kilkudziesięciu minutach do pokrzywdzonej zgłosił się oskarżony, podając się za syna notariusza i odebrał pieniądze w kwocie 5000 zł. Drugie oszustwo z dnia 12 marca 2008 r. zostało dokonane, według zebranych materiałów w podobny sposób.

W wyniku podjętych przez policję działań ustalono, że sprawcami powyższych oszustw są oskarżeni, zamieszkali w Poznaniu. Z dokonanych ustaleń wynikało, że w marcu 2008 r. dwukrotnie przebywali przez okres kilku dni w hotelach na terenie Ostrowa Wlkp. Z telefonów komórkowych, które zabezpieczono przeprowadzili oni szereg rozmów z osobami wybranymi z książki telefonicznej zamieszkałymi w Ostrowie Wlkp. usiłując je nakłonić do udzielenia sobie, rzekomo jako członkom rodziny, pożyczek na opłaty notarialne w kancelarii w Kaliszu. W przypadku 84 ustalonych osób uznano, iż działanie oskarżonych było usiłowaniem oszustwa.

Oskarżeni byli wcześniej karani m.in. za przestępstwa przeciwko mieniu. W dniu 12 marca 2008 r. zostali oni zatrzymani, a następnie zastosowano wobec nich tymczasowe aresztowanie. Wobec oskarżonej powyższy środek zmieniono w dniu 21 marca 2008 r. na poręczenie majątkowe, dozór policji i zakaz opuszczania kraju.

Zarzucone  oskarżonym  czyny  zakwalifikowano jako przestępstwa z art.286 §1 kodeksu karnego (oszustwo) zagrożone karą od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.