Prokuratura Rejonowa w Ostrowie Wlkp. w dniu 26 września 2008 r. skierowała do Sądu Rejonowego akt oskarżenia przeciwko trzem mężczyznom, podejrzanym o dokonanie oszustw na miejscowym targowisku.

Wymienionym zarzucono, że w dniach 14 i 19 czerwca 2008 r. w Ostrowie Wlkp., działając wspólnie, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wprowadzili dwie pokrzywdzone kobiety w błąd odnośnie możliwości wygranej podczas gry „w cukierki” i doprowadzili je do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci pieniędzy w kwocie 100 i 200 zł. W opisie czynu wskazano, że wymienieni prowadzili na targowisku miejskim grę polegającą na wytypowaniu przez gracza ilości wyłożonych przez prowadzącego grę i zakrytych cukierków. W trakcie powyższego pozorując wygraną przez jednego z nich, jako przystępującego do gry, stworzyli pozory możliwości wygranej, podczas gdy następnie po rozpoczęciu gry przez pokrzywdzone poprzez oszukańcze dołożenie dodatkowego cukierka do wyłożonych doprowadzili je do utraty przekazanych przez nie pieniędzy.

Oskarżeni będący w wieku 26, 36 i 51 lat są mieszkańcami województwa mazowieckiego i śląskiego.

Zostali oni zatrzymani w dniu 19 czerwca 2008 r., a następnie zastosowano wobec nich  -  w dniu 21 czerwca 2008 r. - środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji i poręczenia majątkowego.

Zarzucone oskarżonym czyny zakwalifikowano jako przestępstwa z art.286 §1 kodeksu karnego (oszustwo) zagrożone karą od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.