Prokuratura Rejonowa w Kaliszu skierowała do miejscowego Sądu Rejonowego akt oskarżenia przeciwko 41-letniemu mężczyźnie, podejrzanemu o wyłudzenie kredytu oraz znęcanie.

Wymienionemu  zarzucono, że w kwietniu 2008 r. w Kaliszu działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem miejscowy oddział jednego z banków w ten sposób, że  używając   poświadczającego  nieprawdę  zaświadczenia  o  zatrudnieniu  i zarobkach w firmie należącej do jego konkubiny, wprowadził w błąd pracownika powyższego banku i doprowadził do wyłudzenia kredytu na zakup samochodu w kwocie 14 000 zł. W drugim zarzucie opisano znęcanie się oskarżonego w okresie od grudnia 2007 r. do maja 2008 r. nad jego konkubiną. W opisie czynu wskazano na wszczynanie przez niego awantur, w  trakcie   których  ubliżał  pokrzywdzonej, groził jej pozbawieniem życia i podpaleniem mieszkania, a także szarpał ją za odzież i włosy.

Z dokonanych ustaleń wynika, że oskarżony wyłudził kredyt, posługując się poświadczającym nieprawdę zaświadczeniem, a następnie dokonał jedynie jego częściowej spłaty.

Zarzucane oskarżonemu czyny zakwalifikowano m.in. jako przestępstwa  z  art.286 §1 kodeksu karnego (oszustwo) zagrożone karą od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności, a ponadto art.207 §1 kodeksu karnego (znęcanie) zagrożone karą od 3 miesięcy do 5 lat