Prokuratura Rejonowa w Ostrzeszowie skierowała w dniu 31 października 2008 roku do miejscowego Sądu Rejonowego akt oskarżenia przeciwko 28-letniemu mężczyźnie, podejrzanemu o wymuszenie rozbójnicze. Wymienionemu zarzucono, że  w dniach 3 i 4 września 2008 roku w Ostrzeszowie, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, usiłował, stosując groźby zamachu na zdrowie, doprowadzić pokrzywdzonego do rozporządzenia jego mieniem poprzez wydanie mu pieniędzy w kwocie 10.000,-zł.

W opisie czynu wskazano, że oskarżony w dniu 3 września  2008 roku w rozmowie telefonicznej z pokrzywdzonym zażądał od niego pieniędzy w kwocie 10.000-zł jako zwrot  rzekomego długu wobec jego byłego wspólnika. Jednocześnie, co również opisano w zarzucie, oskarżony groził pokrzywdzonemu, że  w razie zaniechania wydania pieniędzy pobije go, co spowodowało, że pokrzywdzony w obawie o swoje zdrowie przygotował pieniądze w powyższej kwocie, przy czym oskarżony - w dniu 4 września 2008 roku-nie odebrał ich, wobec zorientowania się, że przebieg zdarzenia jest rejestrowany.

W trakcie śledztwa ustalono, że wspomniany  były wspólnik pokrzywdzonego, który nie wiedział o zachowaniach oskarżonego, zaprzeczył, aby pokrzywdzony był mu winien pieniądze.

Wobec podejrzanego zastosowano środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji i poręczenia majątkowego.

Zarzucany oskarżonemu czyn zakwalifikowano jako przestępstwo z art.282 kodeksu karnego (wymuszenie rozbójnicze) zagrożone karą od 1 roku do 10 lat pozbawienia wolności.