Prokuratura Rejonowa w Kaliszu skierowała do miejscowego Sądu Rejonowego akt oskarżenia przeciwko sześciu osobom podejrzanym o wyłudzenia kredytów i różnego rodzaju towarów.

Jednemu z oskarżonych, 50 – letniemu mieszkańcowi Kalisza, zarzucono dokonanie bądź usiłowanie 17 wyłudzeń. W dziesięciu zarzutach opisano wyłudzenie przez niego towaru w postaci m.in. telewizora. laptopów  i telefonów o łącznej wartości blisko 27 000 zł., a także kredytów i pożyczek w ogólnej wysokości ponad 30 000 zł. W pozostałych zarzutach opisano usiłowanie wyłudzeń towarów w systemie sprzedaży ratalnej zakończone niepowodzeniem, z uwagi na odmowę udzielenia kredytów przez banki.
W większości przypadków zarzucanych mu wyłudzeń wymieniony dopuścił się działając wspólnie z innymi oskarżonymi. W opisie czynów wskazano, że 50 – letni oskarżony sporządzał i przekazywał działającym wspólnie z nim osobom zaświadczenia o rzekomym zatrudnieniu w jego firmie, po czym przekazywały one powyższe zaświadczenia pracownikom sklepów, w wyniku czego uzyskiwały w systemie sprzedaży ratalnej różnego rodzaju towar, nie dokonując następnie spłat kredytu. Zarzuty dotyczą w większości zdarzeń     z września i października 2007r. oraz lutego, marca i kwietnia 2008r., do których doszło w placówkach handlowych na terenie Kalisza.

Pozostałym oskarżonym zarzucono udział w części powyższych wyłudzeń i usiłowanie wyłudzeń.

Oskarżeni, będący w wieku od 20 do 53 lat, są mieszkańcami Kalisza. Są wśród nich trzy kobiety w wieku 20 i 21 lat.

Wobec omawianego 50 – letniego podejrzanego, uprzednio wielokrotnie karanego, zatrzymanego w dniu 30 kwietnia 2008r. zastosowano tymczasowe aresztowanie. W stosunku do jednego z pozostałych oskarżonych zastosowano dozór policji.
        
Zarzucane oskarżonym czyny zakwalifikowano m.in. jako przestępstwa z art.286 §1 kodeksu karnego (oszustwo) zagrożone karą od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.