Prokuratura Rejonowa w Ostrowie Wlkp. zakończyła dochodzenie w sprawie przywłaszczenia pieniędzy przekazanych z tytułu opłaty za groby na jednym z miejscowych cmentarzy. Aktem oskarżenia skierowanym do Sądu Rejonowego w Ostrowie Wlkp. objęty został 50 – letni mężczyzna. Zarzucono wymienionemu, że w okresie od kwietnia 1999r. do grudnia 2007r. w Ostrowie Wlkp. przywłaszczył sobie pieniądze przyjmowane od opiekunów grobów z tytułu rezerwacji miejsc bądź ich prolongaty w łącznej kwocie 49 000 zł., działając na szkodę miejskiego zakładu zieleni. 

Prokurator Rejonowy w Ostrzeszowie w dniu 22 grudnia 2008r. skierował do miejscowego Sądu Rejonowego akt oskarżenia przeciwko 54 – letniemu mężczyźnie, podejrzanemu o poświadczenie nieprawdy w sporządzonych przez niego jako diagnostę dokumentach z przeglądów technicznych samochodów.

Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wlkp., w dniu 23 grudnia 2008r. skierowała do Sądu Okręgowego w Kaliszu akt oskarżenia przeciwko trzem mężczyznom, podejrzanym o wyłudzenia i usiłowania wyłudzenia kredytów w łącznej kwocie ponad 760 000 zł.

Prokuratura Rejonowa w Jarocinie zakończyła śledztwo w sprawie zniszczenia elewacji szeregu budynków, poprzez naniesienie na nie malowideł w postaci „graffiti”. Skierowanym w dniu 29 grudnia 2008r. do Sądu Rejonowego w Jarocinie aktem oskarżenia objęty został 19 – letni mieszkaniec Jarocina. Wymienionemu zarzucono, że w okresie od listopada 2007r. do września 2008r. w Jarocinie dokonał uszkodzenia elewacji szeregu budynków mieszkalnych i innych obiektów, poprzez wykonanie na nich malowideł w postaci graffiti, w wyniku czego spowodował szkodę w wysokości blisko 5 000 zł.
         Powyższe graffiti zostały naniesione na budynki mieszkalne, stacje transformatorowe, a także płoty okalające inne obiekty.
         Do zatrzymania podejrzanego doszło w dniu 23 września 2008r.
         Czyny zarzucone podejrzanemu zakwalifikowano jako przestępstwo z art. 288 § 1 kodeksu karnego (umyśle uszkodzenie mienia) zagrożone karą od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.

Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wlkp. w dniu 23 grudnia 2008r. skierowała do Sądu Okręgowego w Kaliszu akt oskarżenia w sprawie nadużycia uprawnień przez osoby kierujące działalnością „Fabryki Wagon” S.A. w Ostrowie Wlkp. i wyrządzenia przez nie szkody w wielkich rozmiarach.