Prokuratura Rejonowa w Kaliszu skierowała do miejscowego Sądu Rejonowego akt oskarżenia przeciwko 32-letniemu mężczyźnie, podejrzanemu o przywłaszczenie pieniędzy w kwocie ponad 100 000 zł.
Wymienionemu zarzucono, że w okresie od 15 stycznia do 15 lutego 2015r. w Kaliszu i na terenie powiatu tureckiego, będąc pracownikiem kaliskiego oddziału spółki, jako przedstawiciel handlowy, upoważniony do sprzedaży artykułów tytoniowych, przywłaszczył sobie  uzyskane ze sprzedaży pieniądze. W opisie czynu wskazano, że nie przekazywał on towaru kontrahentowi spółki, lecz wystawiał dotyczące jego sprzedaży faktury, które podpisywał wskazując dane rzekomo przyjmujących towar osób, a następnie sprzedawał go innym firmom, zatrzymując uzyskane pieniądze w łącznej kwocie blisko  110 000 zł dla siebie.

Prokuratura Rejonowa w Ostrowie Wlkp. zakończyła śledztwo w sprawie działalności zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się kradzieżami samochodów, a następnie ich ukrywaniem, demontażem i zbywaniem.
Skierowanym do Sądu Okręgowego w Kaliszu aktem oskarżenia objęto 4 mężczyzn, w wieku 37, 40, 52 i 59 lat. Wymienionym zarzucono, że w okresie od czerwca 2004r. do września 2012r. brali udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się kradzieżami samochodów, ich ukrywaniem, demontażem i zbywaniem.

Prokuratura Rejonowa w Kaliszu skierowała do miejscowego Sądu Rejonowego akt oskarżenia przeciwko 42 - letniemu mężczyźnie, podejrzanemu o szereg wyłudzeń różnego rodzaju towarów.
Wymienionemu zarzucono, że w okresie od marca 2008r. do listopada 2013r., jako prezes trzech kolejnych spółek mających siedzibę w Kaliszu oraz na terenie powiatów kaliskiego i ostrowskiego, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadził przedstawicieli pokrzywdzonych firm w błąd co do zamiaru i możliwości wywiązania się z zawartych umów i doprowadził je do niekorzystnego rozporządzenia mieniem. W poszczególnych zarzutach, łącznie dziewięciu, opisano zawarcie umów zakupu dotyczących różnych towarów m.in. artykułów gospodarstwa domowego, opon, środków ochrony roślin, o wartości blisko 280 000 zł, za które po ich otrzymaniu nie dokonał zapłaty.

Prokuratura Rejonowa w Ostrowie Wielkopolskim skierowała do Sądu akt oskarżenia przeciwko 50 – letniemu obywatelowi Bułgarii, podejrzanemu o zmuszanie innej osoby do zaprzestania działalności gospodarczej.
Wymienionemu zarzucono, że w dniu 13 stycznia 2015r. w Krotoszynie, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, usiłował doprowadzić pokrzywdzonego, mieszkańca Ostrowa Wielkopolskiego, do zaprzestania działalności gospodarczej. W opisie czynu wskazano, że stosując przemoc, poprzez dwukrotne uderzenia pięścią w twarz pokrzywdzonego, zażądał on od niego zaprzestania działalności handlowej na targowisku. W zarzucie dodatkowo zaznaczono, że oskarżony w wyniku zadanych uderzeń spowodował u pokrzywdzonego uszkodzenia ciała, w postaci „zwichnięcia dwóch zębów” oraz „obrzęku wargi”.

Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wlkp. prowadzi śledztwo w sprawie działalności zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się obrotem fikcyjnymi fakturami VAT.
Zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej przedstawiono 10 osobom. 29 – letniemu mężczyźnie zarzucono, że w okresie od lutego 2013r. do czerwca 2014r. w Ostrowie Wlkp. kierował zorganizowaną grupą przestępcza, mająca na celu uzyskiwanie stałych dochodów w wyniku popełniania przestępstw przeciwko mieniu polegających na obrocie fikcyjnymi fakturami VAT. W opisie czynu zaznaczono, że osoby uczestniczące w powyższej działalności dokonały rejestracji „własnej działalności gospodarczej”, po czym realizując polecenia wymienionego wystawiały fikcyjne faktury „kosztowe”.