Prokuratura Rejonowa w Krotoszynie zakończyła śledztwo w sprawie szeregu oszustw związanych z prowadzeniem skupu zboża.
Aktem oskarżenia skierowanym do Sądu Rejonowego w Krotoszynie objęto 55 – letniego mężczyznę i jego 85 – letniego ojca. Wymienionym zarzucono, że w lutym 2014r. w jednej z miejscowości na terenie gminy Koźmin Wielkopolski, działając wspólnie, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, jako kierujący spółką mającą siedzibę w Toruniu, poprzez wprowadzenie w błąd co do zamiaru i możliwości terminowego wywiązania się z całości zaciągniętego zobowiązania do zapłaty ceny zakupionego zboża, doprowadzili pokrzywdzonego - mieszkańca powiatu krotoszyńskiego do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci pszenicy o wartości 97 000 zł.

Prokuratura Rejonowa w Kaliszu skierowała do miejscowego Sądu Rejonowego akt oskarżenia przeciwko 23 - letniemu mężczyźnie, podejrzanemu o szereg wyłudzeń związanych z zawarciem umów kredytowych.
Wymienionemu zarzucono, że w okresie od 17 grudnia 2013r. do 21 stycznia 2014r. w Kaliszu, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, poprzez wprowadzenie w błąd pracowników jednego z banków co do tożsamości osób zawierających umowy i zamiaru wywiązania się z umowy, doprowadził wskazany bank do niekorzystnego rozporządzenia mieniem.

Prokuratura Rejonowa w Kaliszu skierowała do miejscowego Sądu Rejonowego akt oskarżenia przeciwko 23 – letniemu mieszkańcowi Wrocławia, podejrzanemu o szereg oszustw przy wykorzystaniu internetu.
Wymienionemu zarzucono, że w okresie od 6 do 25 lutego oraz 23 czerwca 2014r., za pośrednictwem sieci internet, podając fikcyjne dane osobowe, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem 50 osób. W opisach poszczególnych czynów zaznaczono, że po uprzednim uzgodnieniu, przy wykorzystaniu komunikatora portalu społecznościowego, sprzedaży odzieży, w szczególności dresów, a także kurtek, płaszczy i butów, o łącznej wartości ponad 4 000 zł, wprowadził pokrzywdzonych w błąd co do zamiaru ich dostarczenia i pomimo wpłacenia przez nich należności przelewem na wskazany rachunek bankowy zamówionego towaru nie przesłał, ani nie zwrócił im pobranej należności.

Prokuratura Rejonowa w Jarocinie zakończył dochodzenie w sprawie kradzieży znacznej ilości mięsa z terenu jednego z miejscowych zakładów mięsnych.
Aktem oskarżenia objęto trzech  mężczyzn. Dwom z nich, w wieku 19 i 30 lat, zarzucono, że w okresie od października 2014r. do marca 2015r. w Jarocinie, działając wspólnie, dokonali z terenu miejscowego zakładu mięsnego „zaboru w celu przywłaszczenia” łącznie blisko 1 500 kg mięsa, różnej klasy, o łącznej wartości 19 700 zł.

Prokuratura Rejonowa w Kaliszu  skierowała do miejscowego Sądu Rejonowego akt oskarżenia przeciwko 22 – letniemu mężczyźnie, podejrzanemu o dokonanie rozboju.
Wymienionemu zarzucono, że w dniu 5 stycznia 2015r. w Kaliszu, po użyciu wobec pokrzywdzonego przemocy, polegającej na uderzeniu ręką w głowę, zabrał mu portfel z pieniędzmi w kwocie 240 zł oraz dowód osobisty i kartę bankomatową.