Prokurator Rejonowy w Kaliszu nadzoruje postępowanie przeciwko 45 letniemu obywatelowi Ukrainy, któremu  zarzucono dopuszczenie się łącznie 4 przestępstw.    
Mężczyzna został zatrzymany w styczniu 2017 r. w jednej z podkaliskich miejscowości, gdy podczas kontroli drogowej posłużył się paszportem zawierającym podrobioną wizę uprawniającą do wjazdu na terytorium Polski.

Prokurator Rejonowy w Kaliszu przedstawił 49-letniemu mieszkańcowi Kalisza zarzuty popełnienia dwóch przestępstw – fizycznego i psychicznego znęcania się nad osobą najbliższą oraz dokonania na szkodę tej samej pokrzywdzonej rozboju z użyciem noża. Drugiemu z czynów, związanym z zaborem pieniędzy w kwocie 3 złotych, towarzyszyło okaleczenie ofiary; napastnik zadał cios nożem, powodując obrażenia ciała w postaci rany kłutej  o długości 4 cm na plecach, co naruszyło czynności narządu ciała na okres poniżej dni 7.

Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim zakończyła na początku lipca ponad 6-letnie śledztwo, które dotyczyło zorganizowanej grupy przestępczej działającej na terenie Ostrowa  Wielkopolskiego, Kalisza, Jarocina, Wrocławia oraz innych miejscowości. Grupa działała przez blisko 2 lata, od lipca 2008 roku do lipca 2010 roku i trudniła się wyłudzeniami kredytów zarówno gotówkowych, jak i na zakup określonych produktów.

W pierwszej połowie października bieżącego roku, skierowano do Sądu Okręgowego w Kaliszu akt oskarżenia przeciwko 38-letniej księgowej, podejrzanej o dokonanie oszustwa na szkodę swojego pracodawcy. Zachowanie rozpatrywane w śledztwie polegało na realizowaniu przelewów z konta pokrzywdzonego, w okresie od sierpnia 2006 r. do lipca 2015 r., i wskazywaniu w tytule tychże przelewów zapłaty świadczeń na rzecz kooperantów pracodawcy.

Wniosek o dobrowolne poddanie się karze w wymiarze 2 lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na 5 lat oraz obowiązek naprawienia szkody wyrządzonej pokrzywdzonym, został skierowany przez Prokuratora Rejonowego w Kaliszu do Sądu Rejonowego wraz z aktem oskarżenia wobec 24-letniego mieszkańca Wrocławia.