Prokuratura Rejonowa w Kaliszu w dniu 30 grudnia 2014r. skierowała do miejscowego Sądu Rejonowego akt oskarżenia przeciwko 36 – letniemu mężczyźnie i 61 – letniej kobiecie, podejrzanym o wyłudzenie kredytu w kwocie 26 000 zł.
Wymienionym zarzucono, że w dniu 21 lutego 2012r. w Kaliszu, działając wspólnie, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, poprzez wprowadzenie przedstawiciela jednego z miejscowych banków w błąd co do dochodów osiąganych przez oskarżoną, doprowadzili bank do niekorzystnego rozporządzenia mieniem. W opisie czynu zaznaczono, ze oskarżony będąc współwłaścicielem przedsiębiorstwa handlowego wystawił zatrudnionej w nim kobiecie – oskarżonej poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu, w którym zawyżono z 700 zł do 1 500 zł wysokość uzyskiwanych przez nią dochodów, po czym wymieniona przedłożyła je w placówce bankowej w celu uzyskania kredytu w wysokości 26 000 zł, co do którego wiedzieli że nie mają możliwości dokonania jego spłaty.

Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wlkp. zakończyła śledztwo w sprawie wyłudzenia dotacji w kwocie ponad 3 770 000 zł. w związku z funkcjonowaniem, mającego siedzibę na terenie powiatu krotoszyńskiego, biura doradztwa rolniczego.
Skierowanym w dniu 29 grudnia 2014r. do Sądu Okręgowego w Kaliszu aktem oskarżenia objęto 34 – letniego właściciela wskazanego biura oraz jego trzech pracowników.

Prokuratura Rejonowa w Kaliszu zakończyła śledztwo w sprawie oszustwa przy sprzedaży, za pośrednictwem internetu, ciągnika rolniczego.
Skierowanym do Sądu Rejonowego w Kaliszu aktem oskarżenia objęto 46 - letniego mieszkańca powiatu wodzisławskiego, woj. śląskie.

Prokuratura Rejonowa w Kaliszu skierowała do miejscowego Sądu Rejonowego akt oskarżenia przeciwko 47 – letniej kobiecie, podejrzanej o wyłudzenie trzech kredytów.
Wymienionej zarzucono, że w kwietniu 2007r. w Kaliszu działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, przedkładając podrobione zaświadczenia o zatrudnieniu bądź składając nieprawdziwe oświadczenie o zatrudnieniu i uzyskiwaniu dochodów, zawarła dwie umowy kredytu gotówkowego oraz jedną na zakup telewizora, wyłudzając w opisany sposób pieniądze w łącznej kwocie 9 000 zł.

Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wlkp. skierowała do miejscowego Sądu Rejonowego akt oskarżenia przeciwko 26 – letniej kobiecie, podejrzanej o wyłudzenie przy użyciu sfałszowanych pełnomocnictw.
Wymienionej zarzucono, że w dniach 30 marca i 3 kwietnia 2014r. w Kaliszu wprowadziła trzykrotnie w błąd pracowników salonów sieci telefonii komórkowych, poprzez przedłożenie podrobionych pełnomocnictw udzielonych jej rzekomo przez właścicielkę firmy mającej siedzibę w Ostrowie Wlkp. i przy ich wykorzystaniu zawarła umowy na świadczenie usług telekomunikacyjnych, nie mając zamiaru ani możliwości opłacania rachunków, w wyniku czego wyłudziła telefony komórkowe o wartości, odpowiednio 2060 zł, 800 zł oraz 2300 zł.