Prokuratura Rejonowa w Kaliszu zakończyła śledztwo w sprawie dokonanej w dniu 1 września 2014r. kradzieży rozbójniczej, połączonej ze spowodowaniem ciężkich uszkodzeń ciała u pokrzywdzonego.
Skierowanym do Sądu Rejonowego w Kaliszu aktem oskarżenia objęto 21 – letniego mężczyznę. Wymienionemu zarzucono, że w dniu 1 września 2014rt. w Kaliszu, w celu utrzymania się w posiadaniu zabranego pokrzywdzonemu telefonu komórkowego, uderzył go pięścią w głowę oraz zadał mu cios nożem w plecy, w okolice lędźwiowe, przez co spowodował ranę kłutą, która - z uwagi na uszkodzenie  śledziony - wywołała „chorobę realnie zagrażającą życiu”.

Prokuratura Rejonowa w Ostrowie Wlkp. skierowała do miejscowego Sądu Rejonowego akt oskarżenia przeciwko 45 – letniej kobiecie podejrzanej o udział w wyłudzeniu szeregu kredytów.
Wymienionej zarzucono, że we wrześniu i październiku 2013r. w Ostrowie Wlkp. i Kaliszu, działając wspólnie z innymi osobami, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem szeregu banków. W opisie ośmiu zarzucanych jej czynów zaznaczono, że w trakcie zawierania umów kredytu gotówkowego przedkładała stwierdzające nieprawdę zaświadczenia o zatrudnieniu i osiąganych dochodach, w wyniku czego doprowadziła do wyłudzenia kredytów w łącznej kwocie 99 000 zł.

Prokuratura Rejonowa w Ostrowie Wlkp. zakończyła dochodzenie w sprawie dwóch kradzieży z włamaniem do kościoła na terenie powiatu ostrowskiego.
Skierowanym do Sądu Rejonowego w Ostrowie Wlkp. aktem oskarżenia objęto 24 – letniego mężczyznę. Zarzucono wymienionemu, że w sierpniu 2013r., w jednej z miejscowości na terenie gminy Ostrów Wlkp., po uprzednim wybiciu  i zniszczeniu witraża w okrągłym oknie kościoła, przez co spowodował szkodę w wysokości 1 600 zł, wszedł do wnętrza kościoła i po odgięciu drzwiczek dwóch metalowych kaset wmontowanych w ścianę budynku, zabrał w celu przywłaszczenia pieniądze w kwocie 100 zł na szkodę miejscowej parafii.

Prokuratura Rejonowa w Kaliszu skierowała do miejscowego Sądu Rejonowego akt oskarżenia przeciwko 61 – letniemu mężczyźnie, podejrzanemu o nielegalny pobór energii elektrycznej.
Wymienionemu zarzucono, że na przełomie sierpnia i września 2014r. w Kaliszu, dokonał kradzieży energii elektrycznej poprzez nielegalne podłączenie „przewodów instalacji przedlicznikowej do przewodów instalacji zalicznikowej z pominięciem urządzenia pomiarowego”, w wyniku czego spowodował straty w wysokości blisko 150 zł na szkodę przedsiębiorstwa energetycznego.

Prokuratura Rejonowa  w Kaliszu skierowała do miejscowego Sądu Rejonowego akt oskarżenia przeciwko 27 – letniemu mieszkańcowi województwa mazowieckiego, podejrzanemu o oszustwo przy wykorzystaniu sieci internetowej.
Wymienionemu zarzucono, że w dniu 12 marca 2014r. działając z zamiarem osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem mieszkańca powiatu kaliskiego.