Prokuratura Rejonowa w Ostrowie Wlkp. skierowała do miejscowego Sądu Rejonowego akt oskarżenia przeciwko 34 - letniemu mężczyźnie, podejrzanemu o wyłudzenie telefonów na szkodę operatorów sieci komórkowych.
Oskarżonemu zarzucono, że w dniach 26 i 27 listopada 2013r. w Ostrowie Wlkp., działając w celu osiągniecia korzyści majątkowej, doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, jednego z operatorów sieci telefonii komórkowej.

Prokuratura Rejonowa w Kaliszu skierowała do miejscowego Sądu Rejonowego akt oskarżenia przeciwko 54 – letniemu mężczyźnie, podejrzanemu o wyłudzenie pożyczki w kwocie 25 000 zł.
Wymienionemu zarzucono, że w lutym 2008r. w Kaliszu działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie ze swoim znajomym, przedłożył w kasie oszczędnościowo – kredytowej, ubiegając się o pożyczkę gotówkową, poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu i uzyskiwanych dochodach, mające istotne znaczenie dla uzyskania pożyczki, przez co wprowadził pracownika kasy w błąd i wyłudził pożyczkę w kwocie 25 000 zł.

Prokuratura Rejonowa w Kępnie skierowała do miejscowego Sądu Rejonowego akt oskarżenia przeciwko 34 – letniemu mieszkańcowi województwa śląskiego, podejrzanemu o oszustwa związane z pozyskiwaniem wsparcia dla szpitala.
Oskarżonemu zarzucono, że w okresie od maja 2013r. do wiosny 2014r. w Kępnie poprzez wprowadzenie w błąd, doprowadził trzykrotnie pokrzywdzonego, prowadzącego prywatną firmę, do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, w łącznej kwocie 400 zł. W dalszej części zarzutu zaznaczono, że oskarżony prowadząc działalność gospodarczą, zarejestrowaną w Chorzowie, nawiązał za pośrednictwem zatrudnionych przez siebie telemarketerów kontakt z pokrzywdzonym, przedstawiając mu możliwość wsparcia finansowego szpitala w Kępnie poprzez wpłacenie określonej kwoty, za którą miały zostać zakupione książeczki dla pacjentów z oddziału dziecięcego, po czym pomimo dokonania przez pokrzywdzonego wpłat we wskazanej kwocie nie przekazał ich w żadnej formie szpitalowi.

Prokuratura Rejonowa w Kaliszu skierowała do miejscowego Sądu Rejonowego akt oskarżenia przeciwko 37 – letniemu mężczyźnie, podejrzanemu o przywłaszczenie samochodu osobowego o wartości 94 000 zł.
Wymienionemu zarzucono, że w okresie od kwietnia 2010r. do września 2012r. w Kaliszu przywłaszczył sobie powierzone mu mienie w postaci samochodu osobowego m – ki Mitsubishi o wartości 94 000 zł. W opisie czynu wskazano, że po podpisaniu z bankiem umowy kredytowej na zakup samochodu oskarżony nie wywiązał się z przyjętego na siebie zobowiązania, dokonując wpłaty jedynie dwóch rat w łącznej kwocie 19 800 zł, po czym wezwany do wydania pojazdu nie zwrócił go lecz dokonał jego sprzedaży, działając wbrew warunkom umowy.

Prokuratura Rejonowa w Ostrowie Wlkp. zakończyła śledztwo w sprawie wyłudzenia szesnastu kredytów przez 68 – letnią kobietę.
W skierowanym w dniu 26 września 2014r. do Sądu Rejonowego w Ostrowie Wlkp. akcie oskarżenia zarzucono wymienionej, że w okresie od marca 2006r. do kwietnia 2009r. w Ostrowie Wlkp., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem szereg banków w ten sposób, że zawierając umowy kredytowe złożyła niezgodne z rzeczywistością oświadczenia o osiąganych dochodach i posiadanym zadłużeniem, w wyniku czego wyłudziła 16 kredytów, w łącznej kwocie 54 800 zł.