Prokuratura Rejonowa w Ostrowie Wlkp. skierowała do miejscowego Sądu Rejonowego akt oskarżenia przeciwko 52 – letniej kobiecie, podejrzanej o wyłudzenie kredytu w kwocie 125 000 zł.
Wymienionej zarzucono, że w dniu 20 stycznia  2014r. w Ostrowie Wlkp., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, usiłowała doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia mieniem jeden z banków, w ten sposób, że  w trakcie zawierania umowy kredytu w kwocie 125 400 zł. przedłożyła poświadczające nieprawdę  zaświadczenie o zatrudnieniu i osiąganych dochodach w firmie mającej siedzibę w Łodzi, przy czym swego zamiaru nie zrealizowała z uwagi na odmowę udzielenia jej kredytu.

Prokuratura Rejonowa w Kaliszu zakończyła śledztwo w sprawie wyłudzenia usług hotelowych i gastronomicznych przez 53 – letniego mężczyznę.
Oskarżonemu, mieszkańcowi województwa warmińsko – mazurskiego zarzucono, że w okresie od 12 do 13 lutego 2014r. w Kaliszu, doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem jeden z hoteli w ten sposób, że korzystając z pokoju hotelowego oraz usług gastronomicznych restauracji i baru nie uiścił rachunku za uzyskane usługi, w kwocie ponad 750 zł.

Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wlkp. w dniu 9 września 2014r. skierowała do Sądu Rejonowego w Jarocinie akt oskarżenia przeciwko 46 – letniej kobiecie, podejrzanej o szereg oszustw.
Wymienionej zarzucono, że w okresie od czerwca do października 2008r. oraz we wrześniu i październiku 2009r. w Jarocinie, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, poprzez wykorzystanie niezdolności dwojga pokrzywdzonych – na skutek ich wieku i stanu zdrowia, do należytego pojmowania przedsiębranych działań, przy jednoczesnym fałszywym zapewnieniu ich o podjęciu w przyszłości spłaty zaciągniętych zobowiązań, nakłoniła ich do zawarcia - w różnych bankach - dziewięciu pożyczek gotówkowych i przekazania jej uzyskanych pieniędzy.

 Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wlkp. w dniu 23 września 2014r. skierowała do Sądu Okręgowego w Kaliszu akt oskarżenia przeciwko 58-letniemu mężczyźnie, podejrzanemu o szereg oszustw oraz wprowadzenie do obrotu suszu jajecznego wytworzonego z naruszeniem obowiązujących rygorów.
 Wymienionemu zarzucono, że w okresie od 2008r. do grudnia 2011r. na terenie powiatu kaliskiego, prowadząc przedsiębiorstwo wyprodukował, a następnie wprowadził do obrotu środki spożywcze oznaczone jako mieszanka piekarnicza, proszek jajowy i jaja w proszku, stanowiące z uwagi na ich zanieczyszczenie bakteriologiczne, produkty niebezpieczne i szkodliwe dla zdrowia i życia ludzi.

Prokuratura Rejonowa w Kaliszu skierowała do miejscowego  Sądu Rejonowego akt oskarżenia, którym objęto 26 - letniego mężczyznę, podejrzanego o paserstwo.
Wymienionemu zarzucono, że w październiku 2013r. w Kaliszu przyjął od swego znajomego laptop o wartości 2800 zł, a następnie pomógł do jego zbycia, poprzez zastawienie go w jednym z lombardów, podczas gdy „na podstawie towarzyszących okoliczności powinien i mógł przypuszczać”, że został on uzyskany „za pomocą czynu zabronionego”.