Prokuratura Rejonowa w Kępnie skierowała do miejscowego Sądu Rejonowego akt oskarżenia przeciwko 23 – letniemu mężczyźnie, podejrzanemu o dokonanie oszustw związanych z oferowaniem pracy za granicą.
Wymienionemu, mieszkańcowi Kępna, zarzucono, że w okresie od lutego do kwietnia 2014r. działając w celu osiągniecia korzyści majątkowej, poprzez wprowadzenie w błąd pokrzywdzonych, doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem 7 osób. W opisie czynu wskazano, że oferując załatwienie pracy za granicą przyjął od pokrzywdzonych tytułem rzekomych kosztów związanych z powyższym pieniądze w łącznej kwocie ponad 7 000 zł, nie mając w rzeczywistości zamiaru ani możliwości wywiązania się z zaciągniętych zobowiązań.

Prokuratura Rejonowa w Kaliszu skierowała do miejscowego Sądu Okręgowego akt oskarżenia przeciwko dwóm mężczyznom, podejrzanym o wyłudzenie kwoty 460 000 zł na szkodę właściciela firmy, w której byli zatrudnieni.
Wymienionym, 28-letniemu mieszkańcowi Poznania i 33-letniemu mieszkańcowi Kalisza, zarzucono, że w dniach 7 i 8 kwietnia 2014r. w Kaliszu, działając wspólnie, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, po uzyskaniu -pomimo braku uprawnień- hasła dostępu do rachunku bankowego należącego do pokrzywdzonego, wykorzystując nielegalnie uzyskane kody umożliwiające dokonywanie transakcji drogą elektroniczną, dokonali tytułem zapłaty przelewu kwoty 460 000 zł na rachunek firmy, w której zamówili pięć zegarków -o wskazanej wartości- które zamierzali odebrać w paczkomacie w Turku, przy czym zamierzonego celu nie osiągnęli z uwagi na odstąpienie właścicieli wskazanej firmy od przekazania zegarków.

Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wlkp. skierowała do Sądu Okręgowego w Sieradzu akt oskarżenia przeciwko 37-letniemu mężczyźnie, podejrzanemu o oszustwo przy sprzedaży jajka w proszku o wartości 19 570 000 zł.
Wymienionemu zarzucono, że w okresie od stycznia 2007r. do grudnia 2011r. na terenie powiatu sieradzkiego, woj. łódzkie, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem o łącznej wartości 19 570 000 zł osiemnaście firm.

Prokuratura Rejonowa w Ostrowie Wlkp. skierowała w dniu 17 lipca 2014r. do miejscowego Sądu Rejonowego akt oskarżenia przeciwko 23- letniemu mężczyźnie, podejrzanemu o wyłudzenie kredytów.
Wymienionemu zarzucono, że w maju 2013r. w Ostrowie Wlkp., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadził jeden z banków do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie ponad 1500 zł. W opisie czynu zaznaczono, że wprowadził on reprezentantów banku w błąd co do faktu swego zatrudnienia i osiągania dochodów, poprzez złożenie niezgodnych z rzeczywistością zaświadczeń o rzekomym zatrudnieniu, w wyniku czego otrzymał dwie pożyczki, w kwocie ponad 1000 zł i 500 zł, po czym nie dokonał ich spłaty.

Prokuratura Rejonowa w Kaliszu skierowała do miejscowego Sądu Rejonowego akt oskarżenia przeciwko dwom mężczyznom, podejrzanym o wyłudzenie nawozów i innych towarów o łącznej wartości ponad 230 000 zł.
Wymienionym, 56- letniemu mieszkańcowi powiatu kaliskiego i 36 – letniemu mieszkańcowi Kalisza, zarzucono, że w okresie od września 2012r. do maja 2013r., działając wspólnie, doprowadzili do niekorzystnego rozporządzenia mieniem 7 firm na szkodę których wyłudzili dostarczane im nawozy, koncentraty i pasze o łącznej wartości 236 000 zł. W opisie czynu zaznaczono, że wprowadzili oni w błąd pokrzywdzonych, co do zamiaru i możliwości wywiązania się z zaciągniętych zobowiązań, tj. zapłaty za pobrany towar.