Prokurator Rejonowy w Kępnie skierował do Sądu wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec 39 letniego mieszkańca powiatu kępińskiego, podejrzanego o kierowanie gróźb karalnych, niealimentację, uporczywe nękanie i niestosowanie się do zakazu zbliżania się do żony.
W oparciu o zgromadzony w sprawie materiał dowodowy Prokurator ustalił, że mężczyzna wyrokiem Sądu Rejonowego w Kępnie z 16 grudnia 2016 r. został skazany za psychiczne i fizyczne znęcanie się nad żoną. W ramach wyroku Sąd orzekł wobec niego między innymi zakaz polegający na powstrzymywaniu się od kontaktowania osobiście, pisemnie, telefonicznie, i za pośrednictwem internetu z pokrzywdzoną poza sprawami związanymi z wykonywaniem władzy rodzicielskiej i zbliżania się do niej na odległość mniejszą niż 20 m przez okres 3 lat od uprawomocnienia wyroku.

W dniu 28 lutego 2017 r. Prokurator Rejonowy w Krotoszynie przedstawił 41 letniemu mieszkańcowi powiatu krotoszyńskiego zarzuty dotyczące popełnienia 2 przestępstw na szkodę żony.    
Jak ustalono w oparciu o zgromadzony materiał w okresie pomiędzy wrześniem 2012 roku,  a lutym 2017 roku, podejrzany wielokrotnie znęcał się psychicznie i fizycznie nad wspólnie zamieszkującej z nim żoną, a także groził jej pozbawieniem życia, przy czym groźba ta wzbudziła u pokrzywdzonej uzasadnioną obawę, że zostanie spełniona.

Prokurator Rejonowy w Krotoszynie nadzoruje postępowanie przeciwko 44 letniemu mieszkańcowi powiatu krotoszyńskiego, któremu w oparciu o dokonane ustalenia zarzucono znęcanie się fizyczne i psychiczne nad rodzicami.
Do zdarzeń objętych zarzutami miało dochodzić, jak wykazał zgromadzony w sprawie materiał  dowodowy pomiędzy styczniem 2015 r. a 30 stycznia 2017 r., kiedy to mężczyzna został zatrzymany przez funkcjonariuszy policji.

Prokurator Rejonowy w Ostrowie Wlkp. zatwierdził decyzje policji o umorzeniu dochodzenia prowadzonego w niezbędnym zakresie w sprawie pozostawienia dziecka w tzw. „oknie życia” wobec stwierdzenia braku znamion przestępstwa.

Prokurator Rejonowy w Jarocinie nadzoruje postępowanie przeciwko 53 letniemu mieszkańcowi powiatu jarocińskiego, któremu zarzucono znęcanie się fizyczne i psychiczne oraz przestępstwa seksualne.
W oparciu o zgromadzony w sprawie materiał dowodowy Prokurator Rejonowy w Jarocinie przedstawił podejrzanemu mężczyźnie łącznie 3 zarzuty, w ramach których zarzucił podejrzanemu znęcanie się psychiczne i fizyczne na szkodę 3 pokrzywdzonych.