Prokurator Rejonowy w Kępnie skierował do Sądu wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec 39 letniego mieszkańca powiatu kępińskiego, podejrzanego o kierowanie gróźb karalnych, niealimentację, uporczywe nękanie i niestosowanie się do zakazu zbliżania się do żony.
W oparciu o zgromadzony w sprawie materiał dowodowy Prokurator ustalił, że mężczyzna wyrokiem Sądu Rejonowego w Kępnie z 16 grudnia 2016 r. został skazany za psychiczne i fizyczne znęcanie się nad żoną. W ramach wyroku Sąd orzekł wobec niego między innymi zakaz polegający na powstrzymywaniu się od kontaktowania osobiście, pisemnie, telefonicznie, i za pośrednictwem internetu z pokrzywdzoną poza sprawami związanymi z wykonywaniem władzy rodzicielskiej i zbliżania się do niej na odległość mniejszą niż 20 m przez okres 3 lat od uprawomocnienia wyroku.


Po odbyciu 9 miesięcy kary pozbawienia wolności  mężczyzna opuścił w dniu 17 maja 2017 r. zakład karny i pomimo orzeczonego zakazu i w okresie pomiędzy 17 a 23 maja nachodził pokrzywdzoną w jej miejscu zamieszkania, siedział przed kamienicą obserwując okna jej mieszkania,  nękał telefonami, domagał się wpuszczenia do mieszkania dzwoniąc domofonem, a także formułował groźby pozbawienia życia, które wzbudziły u pokrzywdzonej uzasadnioną obawę ich spełnienia.
Z uwagi na powyższe Prokurator, zarzucił podejrzanemu dopuszczenie się łącznie pięciu przestępstw, z tego części w warunkach recydywy i  skierował do Sądu wniosek o zastosowanie wobec  mężczyzny środka w postaci tymczasowego aresztowania .
Sąd w pełni przychylił się do argumentacji zawartej we wniosku Prokuratura i zastosował wobec niego tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy wskazując, iż wyłącznie stosowanie powyższego środka jest niezbędne dla zapewnienia prawidłowego toku postępowania i zapewnienia bezpieczeństwa pokrzywdzonej,    

Rzecznik Prasowy
Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim
                            
Maciej Meler