Prokurator Rejonowy w Krotoszynie nadzoruje postępowanie przeciwko 44 letniemu mieszkańcowi powiatu krotoszyńskiego, któremu w oparciu o dokonane ustalenia zarzucono znęcanie się fizyczne i psychiczne nad rodzicami.
Do zdarzeń objętych zarzutami miało dochodzić, jak wykazał zgromadzony w sprawie materiał  dowodowy pomiędzy styczniem 2015 r. a 30 stycznia 2017 r., kiedy to mężczyzna został zatrzymany przez funkcjonariuszy policji.


Dotychczasowe wstępne ustalenia, wykazały, iż 44 latek znajdując się w stanie nietrzeźwości w okresie objętym zarzutami wielokrotnie wszczynał awantury domowe, w trakcie których używał wobec pokrzywdzonych przemocy fizycznej polegającej na zadawaniu kopnięć i uderzeń po całym ciele, a także groził im pozbawieniem życia i spaleniem mieszkania.   
Przesłuchany w charakterze podejrzanego mężczyzna, zakwestionował dokonane  w sprawie ustalenia zasłaniając się niepamięcią i działaniem alkoholu.   
Przestępstwo zarzucone podejrzanemu  – kwalifikowane z art. 207 § 1 kodeksu karnego  – zagrożone jest karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.
W oparciu o dokonane ustalenia Prokurator wystąpił do Sądu z wnioskiem o zastosowanie wobec podejrzanego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.
Sąd uwzględnił wniosek w całości, podnosząc w uzasadnieniu, że zgromadzony w toku postępowania materiał dowodowy uprawdopodobnił dopuszczenie się przez podejrzanego zarzucanych mu czynów, a zastosowanie środka zapobiegawczego jest niezbędne nie tylko dla zapewnienia prawidłowego toku postępowania, ale przede wszystkim jak wskazał w wniosku Prokurator, celem zapewnienia bezpieczeństwa pokrzywdzonym.

Rzecznik Prasowy
Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim
Maciej Meler