Prokurator Rejonowy w Jarocinie nadzoruje postępowanie przeciwko 53 letniemu mieszkańcowi powiatu jarocińskiego, któremu zarzucono znęcanie się fizyczne i psychiczne oraz przestępstwa seksualne.
W oparciu o zgromadzony w sprawie materiał dowodowy Prokurator Rejonowy w Jarocinie przedstawił podejrzanemu mężczyźnie łącznie 3 zarzuty, w ramach których zarzucił podejrzanemu znęcanie się psychiczne i fizyczne na szkodę 3 pokrzywdzonych.

W zakresie dwóch czynów prokurator przedstawił mężczyźnie zarzut dopuszczenia się przestępstw seksualnych na szkodę małoletnich poniżej 15 roku życia.
Do zdarzeń objętych zarzutami miało dochodzić, jak wykazał zgromadzony materiał dowodowy pomiędzy styczniem 2010 r. a styczniem 2017 r., kiedy to mężczyzna został zatrzymany przez funkcjonariuszy policji.  
Przesłuchany w charakterze podejrzanego mężczyzna nie przyznał się do zarzucanych mu czynów.
Pierwsze z zarzuconych przestępstw – kwalifikowane z art. 207 § 1 kodeksu karnego skarbowego  – zagrożone jest karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat , zaś pozostałe zarzucone podejrzanemu przestępstwa zagrożone są karą pozbawienia wolności od lat 2 do 12 (art. 200§1 kodeksu karnego)
W oparciu o dokonane ustalenia Prokurator wystąpił do Sądu w Jarocinie z wnioskiem o zastosowanie wobec podejrzanego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.
Sąd uwzględnił wniosek Prokuratora w całości, podnosząc w uzasadnieniu, że zgromadzony przez Prokuratora w toku postępowania materiał dowodowy uprawdopodobnił dopuszczenie się przez podejrzanego zarzucanych mu czynów, a zastosowanie środka zapobiegawczego jest niezbędne dla zapewnienia prawidłowego toku postępowania.

Rzecznik Prasowy
Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim
Maciej Meler