Prokuratura Rejonowa w Kaliszu w dniu 29 czerwca 2015r. skierowała do miejscowego Sądu Rejonowego akt oskarżenia przeciwko 39 – letniemu mężczyźnie podejrzanemu o znęcanie nad żoną.
Wymienionemu zarzucono, że w okresie od czerwca 2014r. do marca 2015r. w Kaliszu znęcał się fizycznie i psychicznie nad swoją żoną w ten sposób, że wszczynał awantury domowe podczas których znieważał, szarpał i uderzał ją, a także groził jej pozbawieniem życia. Dodatkowo zarzucono oskarżonemu kierowanie w kwietniu 2015r. wobec swej żony oraz innej kobiety gróźb pozbawienia życia, a także uszkodzenie drzwi i futryny drzwiowej w mieszkaniu jego żony. W dalszym zarzucie opisano dokonanie przez wymienionego kradzieży z włamaniem do pomieszczenia piwnicznego w budynku, w którym zamieszkiwał.


Oskarżony, jak ustalono, zamieszkiwał z żoną po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności, od czerwca 2014r. We wskazanym okresie dochodziło do wywoływanych przez niego awantur, w czasie których interweniowali wzywani funkcjonariusze policji. Następnie nadal dochodziło, co opisano w zarzucie, do kierowania przez niego gróźb wobec żony.
Wymieniony wcześniej był karany między innymi za rozbój i groźby.
W okresie śledztwa został on poddany badaniu przez biegłych psychiatrów, którzy w wydanej opinii stwierdzili, że w czasie zarzucanych mu czynów miał on zachowaną poczytalność.      
Czyny zarzucone oskarżonemu zakwalifikowano m.in. jako przestępstwa z art. 207 § 1 kodeksu karnego (znęcanie) zagrożone karą od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności, a także z art. 279 § 1 kodeksu karnego (kradzież z włamaniem) zagrożone karą od 1 roku do 10 lat pozbawienia wolności.   

ZASTĘPCA
PROKURATORA OKRĘGOWEGO

Janusz Walczak