Prokuratura Rejonowa w Kaliszu prowadzi śledztwo w sprawie spowodowania uszkodzeń ciała u 5 – miesięcznego dziecka.
Zarzuty spowodowania powyższych uszkodzeń ciała przedstawiono 43 – letniemu mężczyźnie, ojcu dziecka. Zarzucono wymienionemu, że w dniu 19 czerwca 2014r. w Kaliszu trzymając na rękach swoją 5 – miesięczną córkę uderzył ją nasadą dłoni w głowę, w wyniku czego spowodował u niej złamanie kości ciemieniowej oraz masywne zasinienie prawej strony głowy, co naruszyło czynności narządów ciała na czas powyżej 7 dni.
Z dokonanych ustaleń wynika, że mężczyzna uderzył córkę w czasie jej karmienia. Matka dziecka po zauważeniu u niej obrażeń ciała wezwała karetkę pogotowia ratunkowego. Dziecko zostało przewiezione do szpitala, gdzie udzielono mu pomocy medycznej. Następnie informacja o zdarzeniu została przekazana policji.
Mężczyzna został wówczas zatrzymany przez policję. Przeprowadzone badanie wykazało, że w czasie zdarzenia był on trzeźwy. Przesłuchany w charakterze podejrzanego przyznał się on do uderzenia dziecka. Opisując przebieg zdarzeń podał, iż w czasie karmienia dziecka nie potrafiąc go uspokoić uderzył je ręką w głowę.
Zebrane materiały nakazują rozważenie potrzeby przeprowadzenia badań sądowo – psychiatrycznych mężczyzny, co winno pozwolić na pełną ocenę jego zachowania.
W trakcie śledztwa uzyskano opinię biegłego z zakresu medycyny sądowej odnośnie rodzaju uszkodzeń ciała powstałych u dziecka. 
Prokuratura Rejonowa w Kaliszu zastosowała wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji.
Czyn zarzucany podejrzanemu zakwalifikowano jako przestępstwo z art. 157 § 1 kodeksu karnego (spowodowanie  uszkodzeń ciała) zagrożone karą od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.
ZASTĘPCA
PROKURATORA OKRĘGOWEGO

Janusz  Walczak