Prokuratura Rejonowa w Kaliszu skierowała do miejscowego Sądu Rejonowego akt oskarżenia przeciwko 54 – letniemu mężczyźnie, podejrzanemu o znęcanie się nad żoną.
Wymienionemu zarzucono, że od 2009r. do marca 2014r. w Kaliszu znęcał się fizycznie i psychicznie nad swoja żoną.

W opisie czynu zaznaczono, że będąc pod wpływem alkoholu wszczynał awantury domowe, w trakcie których ubliżał pokrzywdzonej, groził jej pozbawieniem życia oraz stosował wobec niej przemoc fizyczną polegającą na zadawaniu uderzeń po całym ciele. W następstwie powyższego bicia doszło, co opisano w zarzucie, do spowodowania u pokrzywdzonej uszkodzeń ciała, w grudniu 2013r. w postaci złamania kości ramienia, a w marcu 2014r. polegających na złamaniu kości twarzoczaszki m.in. nosa.
Z dokonanych ustaleń wynika, że opisane w zarzutach zachowania oskarżonego wiązały się z nadużywaniem przez niego alkoholu. Po zdarzeniu w dniu 4 marca 2014r. w trakcie którego doszło do wspomnianego spowodowania złamania kości jarzmowej i nosa u pokrzywdzonej została ona przewieziona do szpitala.
W dniu 5 marca 2014r. podejrzany został zatrzymany przez policję. Następnie zastosowane zostało wobec niego tymczasowe aresztowanie.
W trakcie śledztwa podejrzany został poddany badaniu przez biegłych – psychiatrów. W wydanej opinii podali oni, że w czasie zarzucanych mu czynów miał on zachowaną poczytalność.
Czyny zarzucane oskarżonemu zakwalifikowano m.in. jako przestępstwo z art. 207 § 1 kodeksu karnego (znęcanie) zagrożone karą od 6 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.

ZASTĘPCA
PROKURATORA OKRĘGOWEGO

Janusz  Walczak