Prokuratura Rejonowa w Ostrowie Wlkp. zakończyła śledztwo w sprawie znęcania się nad dziećmi wychowywanymi w rodzinie zastępczej.
Skierowanym do Sądu Rejonowego w Ostrowie Wlkp. aktem oskarżenia objęto 43 – letnią kobietę i 48 – letniego mężczyznę, mieszkańców Ostrowa Wlkp.

Zarzucono wymienionym, że  w okresie od 2009r. do października 2013r. znęcali się psychicznie i fizycznie nad czterema dziećmi, w wieku od 6 do 12 lat, dla których stanowili rodzinę zastępczą . W opisie czynu wskazano na stosowanie wobec dzieci kar cielesnych polegających na biciu, kopaniu i przywiązywaniu do krzesła, zmuszanie do długotrwałego stania lub klęczenia, a także grożenie dzieciom, m.in. wywiezieniem do lasu oraz ubliżanie im. Oskarżonej zarzucono ponadto spowodowanie u dwojga dzieci, w następstwie uderzenia tłuczkiem do mięsa i popchnięcia, uszkodzeń ciała, które skutkowały powstaniem blizn.   
Prokuratura Rejonowa w Ostrowie Wlkp. postanowieniem z dnia 25 marca 2014r. zastosowała wobec obu  podejrzanych środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji, połączonego z zakazem zbliżania się do pokrzywdzonych – dzieci i kontaktowania z nimi. Dodatkowo zastosowano środek zapobiegawczy polegający na zakazie pełnienia funkcji rodziny zastępczej,
Do wszczęcia śledztwa w omawianej sprawie doszło w oparciu o materiały przekazane przez Wydział Rodzinny i Nieletnich Sądu Rejonowego w Ostrowie Wlkp. oraz miejscowe Centrum Pomocy Rodzinie
Przedstawienie zarzutów podejrzanym zostało poprzedzone przesłuchaniem małoletnich dzieci, które odbyło się, w  trybie  przewidzianym przepisami kodeksu postępowania karnego, przed sądem, w obecności psychologa. W trakcie śledztwa uzyskano opinie biegłych z dziedziny medycyny odnośnie rodzaju obrażeń ciała doznanych przez dzieci.    
Czyny zarzucane podejrzanym zakwalifikowano jako przestępstwo z art. 207 § 2 kodeksu karnego (znęcanie) zagrożone karą od 1 roku do 10 lat pozbawienia wolności.

ZASTĘPCA
PROKURATORA OKRĘGOWEGO

Janusz  Walczak