Prokuratura Rejonowa w Ostrzeszowie zakończyła śledztwo przeciwko 42 – letniemu mężczyźnie, podejrzanemu o znęcanie się nad rodzicami.
Wymienionemu, w skierowanym do Sądu Rejonowego w Kępnie Zamiejscowy Wydział Karny w Ostrzeszowie akcie oskarżenia, zarzucono, że w okresie od września 2013r. do lutego 2014r. w Ostrzeszowie, w miejscu zamieszkania, znęcał się psychicznie nad swoimi rodzicami.

W zarzucie zaznaczono, że będąc pod wpływem alkoholu ubliżał on rodzicom, znieważał ich oraz groził im wyrzuceniem z domu, a także używając noża groził pozbawieniem życia. W drugim zarzucie opisano grożenie przez oskarżonego w dniu 3 lutego 2013r. pracownicy sklepu monopolowego w Ostrzeszowie pozbawieniem życia. Dodatkowo zarzucono wymienionemu, że w okresie od 2010r. posiadał, bez wymaganego zezwolenia, amunicję bojową (w ilości 4 sztuk) do broni palnej krótkiej i pistoletów maszynowych.
Podejrzany w dniu 3 lutego 2014r., w związku z kolejną awanturą domową, został zatrzymany przez wezwanych na interwencję policjantów. Po przedstawieniu mu zarzutów, Prokuratura Rejonowa w Ostrzeszowie w dniu 5 lutego 2014t. zastosowała wobec niego środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji oraz nakazu opuszczenia lokalu mieszkalnego zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonymi.
W trakcie zatrzymania ujawniono w wyniku przeszukania posiadanie przez podejrzanego, przy sobie, czterech sztuk amunicji. Biegły w wydanej opinii stwierdził, że ujawnione naboje były „amunicją do broni palnej” na której posiadanie wymagane jest pozwolenie.
W trakcie śledztwa podejrzany został poddany badaniu przez biegłych – psychiatrów. W opracowanej opinii stwierdzili oni, że w czasie zarzucanych mu czynów miał on zachowana poczytalność.
Czyny zarzucane oskarżonemu zakwalifikowano m.in. jako przestępstwa z art. 207 § 1 kodeksu karnego (znęcanie) zagrożone karą od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności, a także art. 263 § 2 kodeksu karnego (nielegalne posiadanie broni i amunicji) zagrożone karą od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.


ZASTĘPCA
PROKURATORA OKRĘGOWEGO

Janusz  Walczak