Prokuratura  Rejonowa w Ostrowie Wlkp. prowadzi śledztwo w sprawie dokonania rozboju, spowodowania ciężkich uszkodzeń ciała i znęcania się nad rodzicami przez 35 – letniego mężczyznę.
Wymienionemu zarzucono, że w dniu 9 marca 2014r. w Ostrowie Wlkp., po uprzednim wyłamaniu zamka w drzwiach wejściowych do mieszkania, wszedł do jego wnętrza, gdzie po użyciu przemocy wobec swoich rodziców, poprzez uderzanie pięściami po głowie matki oraz uderzanie rękoma i kopanie nogami po głowie ojca, zabrał na ich szkodę w celu przywłaszczenia telefon komórkowy, kurtkę i sweter.

W zarzucie zaznaczono, że w wyniku powyższego bicia kobieta doznała obrażeń ciała w postaci licznych zasinień, wylewów i otarć, głównie w obrębie głowy, natomiast u mężczyzny doszło do urazu twarzoczaszki m.in. z  krwiakami przymózgowymi, co stanowiło chorobę realnie zagrażającą życiu. Dodatkowo podejrzanemu zarzucono, że w okresie od stycznia 2014r. do 9 marca 2014r,. znęcał się fizycznie i psychicznie nad swoimi rodzicami, w ten sposób, że wszczynał awantury domowe podczas których groził oraz ubliżał im.
Do zatrzymania mężczyzny doszło w dniu 9 marca 2014r., po zdarzeniu opisanym w zarzucie. Prokuratura Rejonowa w Ostrowie Wlkp. skierowała, po wykonaniu czynności z udziałem podejrzanego, wniosek o zastosowanie wobec niego tymczasowego aresztowania. Sąd Rejonowy w Ostrowie Wlkp. powyższy wniosek uwzględnił i mężczyzna został tymczasowo aresztowany.
Wcześniej był on już karany za znęcanie i obecnie zarzucono mu działanie w „warunkach recydywy specjalnej wielokrotnej”.
Zarzucane podejrzanemu czyny zakwalifikowano m.in. jako przestępstwa z art. 280 § 2 kodeksu karnego (rozbój) zagrożone karą od 3 do 15 lat pozbawienia wolności, art. 156 § 1 pkt. 2 kodeksu karnego (spowodowanie ciężkich uszkodzeń ciała ) zagrożone karą od 1 roku do 10 lat pozbawienia wolności oraz art. 207 § 1 kodeksu karnego (znęcanie) zagrożone karą od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.


ZASTĘPCA
PROKURATORA OKRĘGOWEGO

Janusz  Walczak