Prokuratura Rejonowa w Kaliszu skierowała do miejscowego Sądu Rejonowego akt oskarżenia przeciwko 49 – letniemu mężczyźnie podejrzanemu o znęcanie się nad rodzicami.

Wymienionemu zarzucono, że w okresie od 2001r. do lipca 2008 r. w Kaliszu znęcał się fizycznie i psychicznie nad swoimi rodzicami. W opisie czynu wskazano, że wywoływał on awantury domowe w trakcie których szarpał pokrzywdzonych, bił ich rękoma po całym ciele, używał wobec nich słów obelżywych oraz używając noża kuchennego groził im pozbawieniem życia, a także niszczył sprzęt gospodarstwa domowego. W zarzucie wskazano ponadto  na zdarzenie z dnia 21 lipca 2008r. w czasie którego uderzając w głowę i dusząc matkę naraził ją na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu a ponadto uderzając ojca różnymi przedmiotami m.in. szklaną popielnicą i doniczką spowodował u niego szereg uszkodzeń ciała, w tym złamanie kości łokciowej. Opisano także w zarzucie  zniszczenie we wskazanym dniu przez oskarżonego sprzętów domowych, w wyniku czego powstały straty w wysokości ponad 2 000 zł.
W dniu 21 lipca 2008r. podejrzany został zatrzymany, a w dniu 22 lipca 2008r. zastosowane zostało wobec niego tymczasowe aresztowanie.
Zarzucane oskarżonemu czyny zakwalifikowano m.in. jako przestępstwo z art. 207 § kodeksu karnego (znęcanie) zagrożone karą od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.