Prokuratura Rejonowa w Kępnie skierowała w dniu 30 września 2008 r. do miejscowego Sądu Rejonowego akt oskarżenia przeciwko 42-letniemu mieszkańcowi Ostrowa Wlkp., podejrzanemu o uprowadzenie własnej córki.

Wymienionemu  zarzucono,  że  w  dniu  17  czerwca 2007 r.  w jednej z miejscowości na terenie powiatu kępińskiego uprowadził swoją 5-letnią (wówczas) córkę, wbrew woli jej matki ustanowionej przez sąd jej prawnym opiekunem.

O uprowadzeniu dziecka zawiadomiona została przez jego matkę policja. Do uprowadzenia doszło po uzgodnionym, w wykonaniu wyroku sądu, spotkaniu dziecka z jego ojcem. Wymieniony powiadomił wówczas telefonicznie matkę dziecka o wyjeździe z nim na wczasy, co wykraczało poza ustalenia wynikające z wyroku sądu. Dziecko zostało zatrzymane następnie przez mężczyznę na dalszy nieokreślony czas. Podjęte działania zmierzające do ustalenia miejsca pobytu dziecka były nieskuteczne. Wobec mężczyzny zastosowano list gończy, jednak również nie doprowadziło powyższe do ustalenia jego i dziecka miejsca pobytu. W dniu 8 września 2008 r. wymieniony stawił się w Prokuraturze Rejonowej w Kępnie i wówczas doszło do przekazania dziecka matce. Przesłuchany w charakterze podejrzanego odmówił on złożenia wyjaśnień.

Czyn zarzucany oskarżonemu zakwalifikowano jako przestępstwo z art. 211 § 1 kodeksu karnego (uprowadzenie małoletniego) zagrożone karą do 3 lat pozbawienia wolności.