Prokuratura Rejonowa w Kaliszu w dniu 9 czerwca 2008 r. skierowała do miejscowego Sądu Rejonowego akt oskarżenia przeciwko 72-letniemu mężczyźnie, podejrzanemu o znęcanie nad żoną.

Wymienionemu zarzucono, że w okresie od stycznia 1998 r. do 13 maja 2008 r. w jednej z miejscowości na terenie powiatu kaliskiego znęcał się fizycznie i psychicznie nad swoją żoną. W opisie czynu wskazano, że będąc zazwyczaj pod wpływem alkoholu wszczynał awantury domowe, w trakcie których groził pokrzywdzonej pozbawieniem życia, w części przypadków przy użyciu siekiery i noża, używał wobec niej słów obelżywych, szarpał i bił ją po całym ciele, a ponadto zamykał drzwi wejściowe do mieszkania zmuszając ją do nocowania w pomieszczeniach gospodarczych lub u osób postronnych. W zarzutach opisano szczegółowo zdarzenie z dnia 13 maja 2008 r., w trakcie którego, jak ustalono, oskarżony pobił pokrzywdzoną.

W dniu 8 maja 2008 r. po kolejnej z awantur, w trakcie której podejrzany groził żonie a także swemu zięciowi pozbawieniem życia, doszło do zatrzymania go przez wezwaną policję i umieszczenia , z uwagi na stan nietrzeźwości, w izbie wytrzeźwień. Po następnej, wspomnianej awanturze z dnia 13 maja 2008 r. oskarżony ponownie został zatrzymany, po czym na wniosek Prokuratora Rejonowego w Kaliszu zastosowano wobec niego, w dniu 15 maja 2008 r., tymczasowe aresztowanie.

Powołani w ramach śledztwa biegli - psychiatrzy stwierdzili, że oskarżony w czasie popełnienia zarzucanych mu czynów miał w pełni zachowaną poczytalność.

Wymieniony uprzednio nie był karany.

Zarzucany oskarżonemu czyn zakwalifikowano jako przestępstwo z art. 207 § 1 kodeksu karnego (znęcanie) zagrożone karą od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.