Prokuratura Rejonowa w Kaliszu zakończyła dochodzenie w sprawie narażenia na utratę życia 7-miesięcznego chłopca.

Skierowanym w dniu 5 maja 2008 r. do Sądu Rejonowego aktem oskarżenia objęto rodziców dziecka, mieszkańców gminy Mycielin, pow. kaliski. Zarzucono wymienionym, że w dniu 10 marca 2008 r. będąc prawnie zobowiązani do sprawowania opieki nad swoim siedmiomiesięcznym synem, znajdowali się w stanie nietrzeźwości przez co narazili go na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Z zebranych materiałów wynika, że wymienieni w dniu 10 marca 2008 r. przebywali w swoim miejscu zamieszkania, w jednej z miejscowości na terenie gminy Mycielin, znajdując się w stanie nietrzeźwości. Przeprowadzone badanie wykazało w powietrzu wydychanym przez kobietę - 2,8 ‰ alkoholu, a mężczyznę - 3 ‰ alkoholu. W mieszkaniu zajmowanym przez  nich  znajdował  się,  będący  pod  ich  opieką, ich 7-miesięczny syn. O powyższej sytuacji została zawiadomiona policja, która zatrzymała do wytrzeźwienia rodziców dziecka, które zgodnie z decyzją sędziego Sądu Rodzinnego i oceną lekarza przewieziono do szpitala.

Prokurator Rejonowy w Kaliszu w dniu 11 marca 2008 r. skierował do miejscowego Sądu Rejonowego,  Wydziału  Rodzinnego  i Nieletnich wniosek o umieszczenie dziecka w „placówce opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego”. Sąd postanowieniem z dnia 12 marca 2008 r. powyższy wniosek uwzględnił i zarządził umieszczenie dziecka w odpowiedniej placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Czyny  zarzucane  podejrzanym  zakwalifikowano   jako  przestępstwo z art. 160 § 2 kodeksu karnego (narażenie na niebezpieczeństwo utraty życia) zagrożone karą od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.