Prokuratura Rejonowa w Kaliszu skierowała do miejscowego Sądu Rejonowego akt oskarżenia przeciwko 25 - letniemu mężczyźnie podejrzanemu o znęcanie nad swoją matką.

Wymienionemu zarzucono, że w okresie od stycznia 2003r. do stycznia 2008r. w Kaliszu znęcał się nad swoją matką w ten sposób, że znajdując się pod wpływem alkoholu wszczynał awantury podczas których używał wobec niej słów obelżywych, groził pozbawieniem życia, a także bił ją rękoma po twarzy i kopał po całym ciele. W dalszych zarzutach opisano dokonanie przez oskarżonego w styczniu 2008r. dwóch rozbojów na swojej matce, której - po uprzednim szarpaniu za odzież i biciu rękoma po całym ciele - zabierał pieniądze w kwotach 30 i 6 zł.

Wobec oskarżonego od dnia 24 stycznia 2008r. stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Wcześniej był on już karany za pobicie i przywłaszczenie mienia.

Czyny zarzucone wymienionemu zakwalifikowano jako przestępstwa z art. 207 § 1 kodeksu karnego (znęcanie) zagrożone kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności, a także art. 280 § 1 kodeksu karnego (rozbój) zagrożone karą od 2 do 12 lat pozbawienia wolności.