Prokuratura Rejonowa w Pleszewie nadzoruje dwa postępowania dotyczące znęcania się nad rodziną, w trakcie których wobec podejrzanych zastosowano tymczasowe aresztowanie.

50 – letniemu mieszkańcowi gminy Pleszew zarzucono, że w lutym 2009r. znęcał się psychicznie nad swoją żoną oraz dwoma córkami w ten sposób, że będąc w stanie nietrzeźwości wszczynał awantury domowe w czasie których groził pokrzywdzonym pobiciem i pozbawieniem życia oraz ubliżał im obelżywymi słowami. Wymieniony wcześniej w dniu 30 grudnia 2008r. został już skazany za podobne znęcanie popełnione w okresie od 1988r. do 2008r. Po wyroku pomimo orzeczonej kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania nie zmienił on swojego postępowania i nadal, jak ustalono, będąc w stanie nietrzeźwości dopuszczał się zachowań opisanych w zarzutach. Podczas zatrzymania w dniu 27 lutego 2009r. również był w stanie nietrzeźwości, a przeprowadzone badanie wykazało w wydychanym przez niego powietrzu ponad 2,5 ‰ alkoholu. W dniu 2 marca 2009r. wymieniony został tymczasowo aresztowany.

Podobnie w stanie nietrzeźwości w czasie zatrzymania w dniu 27 lutego 2009r. znajdował się drugi podejrzany, mieszkaniec gminy Gołuchów. Badanie w jego przypadku wykazało w wydychanym powietrzu ponad 2,3 ‰ alkoholu. Wymienionemu zarzucono, że w okresie od kwietnia 2007r. do lutego 2009r. znęcał się nad żoną oraz córką i zięciem. W opisie czynu wskazano, że groził pokrzywdzonym pozbawieniem życia, wyganiał z domu oraz znieważał ich obelżywymi słowami. Z dokonanych ustaleń wynika ponadto, że groził on pozbawieniem życia przy użyciu siekiery. Wymieniony mężczyzna również był już, w lipcu 2007r. skazany za znęcanie się nad rodziną. Obecnie, w dniu 2 marca 2009r. zastosowane zostało wobec niego tymczasowe aresztowanie.

Czyny zarzucone podejrzanym zakwalifikowano jako przestępstwa z art. 207 § 1 kodeksu karnego (znęcanie) zagrożone karą od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.