Prokuratura Rejonowa w Pleszewie zakończyła śledztwo dotyczące znęcania się nad rodziną, w trakcie którego wobec podejrzanego zastosowano tymczasowe aresztowanie.

Skierowanym do Sądu Rejonowego w Pleszewie aktem oskarżenia objęto 50 – letniego mężczyznę, mieszkańca gminy Pleszew. Zarzucono wymienionemu, że w lutym 2009r. znęcał się psychicznie nad swoją żoną oraz dwoma córkami w ten sposób, że będąc w stanie nietrzeźwości wszczynał awantury domowe w czasie których groził pokrzywdzonym pobiciem i pozbawieniem życia oraz ubliżał im obelżywymi słowami.  Oskarżony wcześniej w dniu 30 grudnia 2008r. został już skazany za podobne znęcanie popełnione w okresie od 1988r. do 2008r. Po wyroku pomimo orzeczonej kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania nie zmienił on swojego postępowania i nadal, jak ustalono, będąc w stanie nietrzeźwości dopuszczał się zachowań opisanych w zarzutach. Podczas zatrzymania w dniu 27 lutego 2009r. również był w stanie nietrzeźwości, a przeprowadzone badanie wykazało w wydychanym przez niego powietrzu ponad 2,5 ‰ alkoholu.
W dniu 2 marca 2009r. Sąd Rejonowy w Pleszewie na wniosek Prokuratora Rejonowego wymieniony został tymczasowo aresztowany.
Czyn zarzucony oskarżonemu zakwalifikowano jako przestępstwo z art. 207 § 1 kodeksu karnego (znęcanie) zagrożone karą od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.