Prokuratura Rejonowa w Kaliszu skierowała do miejscowego Sądu Rejonowego akt oskarżenia przeciwko 21 – letniemu mężczyźnie, podejrzanemu o znęcanie się nad swoją 63 – letnią babcią, a także dokonanie na niej rozboju.


Wymienionemu zarzucono, że w okresie od października 2005r. do lipca 2009r. w Kaliszu znęcał się fizycznie i psychicznie nad swoją, zamieszkującą wspólnie z nim, babcią. W opisie czynu wskazano na bicie jej przez oskarżonego, szarpanie, duszenie, przewracanie oraz znieważanie i grożenie jej pozbawieniem życia. W drugim zarzucie opisano dokonanie przez niego, we wskazanym okresie, na szkodę wymienionej szeregu kradzieży przedmiotów gospodarstwa domowego m.in. mikrofalówki, miksera, roweru damskiego, o łącznej wartości ponad 6 000 zł, a dokonanie także rozbojów, w wyniku których , po użyciu przemocy i gróźb, zabrał jej pieniądze w łącznej kwocie 5 000 zł.
Pokrzywdzona, będąca babcią oskarżonego, który mieszkał z nią od urodzenia, była ustanowiona jego rodziną zastępczą. Począwszy od 2002r. wymieniony, jak ustalono, znęcał się nad nią, a także dokonywał kradzieży i rozbojów, a zabrane pieniądze przeznaczał głównie na zakup alkoholu.
W trakcie śledztwa podejrzany został poddany badaniu przez biegłych – psychiatrów. W wydanej opinii stwierdzili oni, że w czasie popełnienia zarzucanych mu czynów miał w pełni zachowaną poczytalność.
W dniu 29 lipca 2009r. Prokuratura Rejonowa w Kaliszu zastosowała wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji.
Czyny zarzucone oskarżonemu zakwalifikowano jako przestępstwa z art. 207 § 1 kodeksu karnego (znęcanie) oraz art. 278 § 1 kodeksu karnego (kradzież) zagrożone karą od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności, a także z art. 280 § 1 kodeksu karnego (rozbój) zagrożone karą od 2 do 12 lat pozbawienia wolności.