Prokuratura Rejonowa w Ostrowie Wlkp. prowadzi śledztwo w sprawie znęcania się nad 80 – letnią kobietą przez jej syna.


Wymienionemu zarzucono, że w okresie od sierpnia 2000r. do września 2005r. oraz od czerwca 2007r. do lutego 2010r. w Ostrowie Wlkp. znęcał się psychicznie i fizycznie nad swoją matką w ten sposób, że będąc pod wpływem alkoholu wszczynał awantury domowe, w trakcie których m.in. szarpał ją oraz wyzywał używając słów uznanych za obelżywe. W drugim zarzucie opisano dokonanie przez podejrzanego w dniu 2 marca 2010r. w Ostrowie Wlkp. rozboju na jego matce, której – po użyciu wobec niej przemocy – zabrał w celu przywłaszczenia pieniądze w kwocie 1 600 zł.
Do złożenia zawiadomienia o powyższych zdarzeniach doszło po zaistnieniu opisanego rozboju. Podejrzany wcześniej był już skazany za podobne znęcanie na karę pozbawienia wolności, którą odbył w latach 2005 – 2006.
Obecnie wymieniony, mający 49 lat, został zatrzymany w dniu 2 marca 2010r., a w dniu 5 marca 2010r. zostało zastosowane wobec niego tymczasowe aresztowanie.
Czyny zarzucone podejrzanemu zostały zakwalifikowane jako przestępstwa z art. 207 § 1 kodeksu karnego (znęcanie) zagrożone karą od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności, a także z art. 280 § 1 kodeksu karnego (rozbój) zagrożone karą od 2 do 12 lat pozbawienia wolności.