Prokuratura Rejonowa w Kaliszu skierowała do miejscowego Sądu Rejonowego akt oskarżenia przeciwko 62-letniemu mężczyźnie, podejrzanemu o znęcanie nad swoją żoną i  córką.


Oskarżonemu zarzucono, że w okresie od lipca 2009r. do lutego 2010r. w Kaliszu znęcał się fizycznie i psychicznie nad swoją żoną i córką. W opisie czynu wskazano, że będąc pod wpływem alkoholu wszczynał awantury domowe, podczas których ubliżał żonie i córce, rzucał w nie różnymi przedmiotami, dokonywał zniszczenia mienia, a ponadto wobec żony używał przemocy oraz groził jej zabiciem.
Przeciwko oskarżonemu było już dwukrotnie prowadzone postępowanie o znęcanie nad rodziną. Orzeczoną wcześniej karę pozbawienia wolności odbywał on w okresie od czerwca 2008r. do stycznia 2009r., kiedy opuścił zakład karny.
Obecnie w trakcie prowadzonego śledztwa oskarżony został poddany badaniu przez biegłych- psychiatrów. W wydanej opinii stwierdzili oni, że w chwili popełnienia zarzucanego mu czynu miał on zachowaną poczytalność.
W dniu 23 lutego 2010r. zastosowany został wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.
Czyn zarzucany oskarżonemu zakwalifikowano jako przestępstwo z art. 207 § 1 kodeksu karnego ( znęcanie ) zagrożone karą od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.