Prokuratura Rejonowa w Kaliszu skierowała w dniu 6 maja 2010r.do miejscowego Sądu Rejonowego akt oskarżenia przeciwko 21–letniej kobiecie, podejrzanej o znęcanie nad swoim 2 - miesięcznym dzieckiem.
Oskarżonej zarzucono, że w drugiej połowie grudnia 2009r. w Kaliszu znęcała się fizycznie i psychicznie nad swoją 2-miesięczną – wówczas – córką. W opisie czynu wskazano, że krzyczała ona na nią, szarpała nią, potrząsała, rzucała na łóżeczko, a także układała ją na brzuchu z głową położoną na poduszce przez co naraziła ją na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. W wyniku powyższego potrząsania i szarpania doszło u dziecka, co opisano w zarzucie, do złamania żeber oraz sińców i obrzęków okolicy klatki piersiowej.
Do zdarzeń przedstawionych w zarzucie doszło, według zgromadzonych materiałów, w czasie pobytu oskarżonej wspólnie z dzieckiem w Centrum Interwencji Kryzysowej w Kaliszu. W dniu 29 grudnia 2009r. dziecko po stwierdzeniu u niego wspomnianych uszkodzeń ciała zostało umieszczone w szpitalu, a następnie w placówce opiekuńczo - wychowawczej.
W trakcie śledztwa uzyskano opinie biegłych z zakresu medycyny sądowej odnośnie rodzaju i mechanizmu powstania uszkodzeń ciała doznanych przez dziecko, a także wystąpienie zagrożenia dla jego życia i zdrowia.
Oskarżona wcześniej była karana za groźby, oszustwo oraz o kradzież. W czasie kierowania omawianego aktu oskarżenia przebywała ona w areszcie śledczym w związku z orzeczonymi wcześniej wobec niej karami.
Zarzucane oskarżonej czyny zakwalifikowano m.in. jako przestępstwo z art. 207 § 1 kodeksu karnego (znęcanie) zagrożone karą od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.