Prokuratura Rejonowa w Krotoszynie w dniu 26 lipca 2010r. skierowała do miejscowego Sądu Rejonowego akt oskarżenia przeciwko 41-letniemu mężczyźnie, podejrzanemu o znęcanie nad rodziną.
Wymienionemu zarzucono, że w okresie od października 2009r. do czerwca 2010r. w jednej z miejscowości na terenie gminy Krotoszyn, znęcał się fizycznie i psychicznie nad swoją żoną, córką i dwoma synami. W opisie czynu wskazano, że będąc pod wpływem alkoholu wywoływał awantury domowe, w czasie których ubliżał pokrzywdzonym, a ponadto groził żonie pozbawieniem życia i używał wobec niej przemocy, poprzez bicie i szarpanie.
Początkowo w dniu 7 maja 2010r. Prokurator Rejonowy w Krotoszynie zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji, jednak, po kolejnej wywołanej przez niego awanturze domowej, połączonej z grożeniem pozbawienia życia, zastosowano w stosunku do niego, w dniu 5 czerwca 2010r., tymczasowe aresztowanie.
Czyny zarzucane oskarżonemu zakwalifikowano jako przestępstwo z art. 207 § 1 kodeksu karnego (znęcanie) zagrożone karą od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.