Prokuratura Rejonowa w  Kaliszu prowadzi śledztwo w sprawie kierowania przez 62-letniego mieszkańca powiatu kaliskiego gróźb pozbawienia życia wobec swojej żony i dzieci.
Wymienionemu zarzucono, że w dniu 31 lipca 2010r. w jednej z miejscowości na terenie gminy Godziesze Wielkie, pow. kaliski, wszczął awanturę, w czasie której groził pozbawieniem życia i zdrowia swojej żonie oraz dzieciom: córce i synowi.
Podejrzany wcześniej był już karany wielokrotnie za znęcanie nad rodziną i groźby. Uprzednio w innej sprawie, prowadzonej obecnie przed sądem, zastosowano wobec niego dozór policji.
Do zatrzymania mężczyzny doszło w dniu 31 lipca 2010r. W dniu 2 sierpnia 2010r. zastosowano wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.
Zarzucany podejrzanemu czyn zakwalifikowano jako przestępstwo z art. 190 §1 kodeksu karnego (groźby) zagrożone karą grzywny, ograniczenia wolności bądź pozbawienia wolności do 2 lat.