Prokuratura Rejonowa w Ostrowie Wlkp. zakończyła śledztwo w sprawie znęcania się nad dziećmi wychowywanymi w rodzinie zastępczej.
Skierowanym do Sądu Rejonowego w Ostrowie Wlkp. aktem oskarżenia objęto 43 – letnią kobietę i 48 – letniego mężczyznę, mieszkańców Ostrowa Wlkp.

Prokuratura Rejonowa w Kaliszu zakończyła śledztwo w sprawie uchylania się w latach 1995 – 2014 od łożenia na utrzymanie dziecka przez 46 – letniego (obecnie) mężczyznę.
Wymienionemu zarzucono, że w okresie pomiędzy 1995r. a styczniem 2014r. uchylał się od wykonania ciążącego na nim z mocy ustawy obowiązku alimentacyjnego na rzecz córki, przez co naraził ją na niemożność zaspokojenia potrzeb życiowych.

Prokuratura  Rejonowa w Ostrowie Wlkp. prowadzi śledztwo w sprawie dokonania rozboju, spowodowania ciężkich uszkodzeń ciała i znęcania się nad rodzicami przez 35 – letniego mężczyznę.
Wymienionemu zarzucono, że w dniu 9 marca 2014r. w Ostrowie Wlkp., po uprzednim wyłamaniu zamka w drzwiach wejściowych do mieszkania, wszedł do jego wnętrza, gdzie po użyciu przemocy wobec swoich rodziców, poprzez uderzanie pięściami po głowie matki oraz uderzanie rękoma i kopanie nogami po głowie ojca, zabrał na ich szkodę w celu przywłaszczenia telefon komórkowy, kurtkę i sweter.

Prokuratura Rejonowa w Ostrzeszowie zakończyła śledztwo przeciwko 42 – letniemu mężczyźnie, podejrzanemu o znęcanie się nad rodzicami.
Wymienionemu, w skierowanym do Sądu Rejonowego w Kępnie Zamiejscowy Wydział Karny w Ostrzeszowie akcie oskarżenia, zarzucono, że w okresie od września 2013r. do lutego 2014r. w Ostrzeszowie, w miejscu zamieszkania, znęcał się psychicznie nad swoimi rodzicami.

Prokuratura Rejonowa w Ostrzeszowie skierowała do Sądu akt oskarżenia przeciwko małżonkom, podejrzanym o znęcanie nad pozostającymi pod ich opieką dziećmi.
Objętemu aktem oskarżenia, 30 – letniemu mężczyźnie zarzucono, że w okresie od 2011r. do kwietnia 2013r. w Ostrzeszowie, znęcał się fizycznie i psychicznie nad swoimi nieletnimi (w wieku – obecnie – 15 i 16 lat) pasierbicami.