Prokuratura Rejonowa w Ostrowie Wlkp. w dniu 31 sierpnia 2010r. skierowała do miejscowego Sądu Rejonowego akt oskarżenia przeciwko 20 –letniej kobiecie, podejrzanej o znęcanie się nad swoim 2 – letnim synem.
Oskarżonej zarzucono, że w okresie od lutego do marca 2010r. w Ostrowie Wlkp. znęcała się fizycznie nad swoim synem w ten sposób, że szarpała go, uderzała rękoma, szczypała, a w dniu 31 marca 2010r. rzuciła dzieckiem w wyniku czego doznało ono złamania kości udowej.
Do ujawnienia uszkodzeń ciała u dziecka doszło w czasie wizyty oskarżonej w centrum pomocy rodzinie, a także w czasie późniejszego pobytu dziecka w szpitalu. W oparciu o materiały przekazane z powyższych instytucji Prokuratura Rejonowa w Ostrowie Wlkp. przeprowadziła dochodzenie, w wyniku którego matce dziecka przedstawiono zarzuty.
Dziecko na podstawie orzeczenia sądu rodzinnego i nieletnich z kwietnia 2010r. zostało umieszczone w pogotowiu rodzinnym.
Czyny zarzucane oskarżonej zakwalifikowano m.in. jako przestępstwo z art. 207 § 1 kodeksu karnego (znęcanie) zagrożone karą od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.
Prokuratura Rejonowa w  Kaliszu prowadzi śledztwo w sprawie kierowania przez 62-letniego mieszkańca powiatu kaliskiego gróźb pozbawienia życia wobec swojej żony i dzieci.
Wymienionemu zarzucono, że w dniu 31 lipca 2010r. w jednej z miejscowości na terenie gminy Godziesze Wielkie, pow. kaliski, wszczął awanturę, w czasie której groził pozbawieniem życia i zdrowia swojej żonie oraz dzieciom: córce i synowi.
Podejrzany wcześniej był już karany wielokrotnie za znęcanie nad rodziną i groźby. Uprzednio w innej sprawie, prowadzonej obecnie przed sądem, zastosowano wobec niego dozór policji.
Do zatrzymania mężczyzny doszło w dniu 31 lipca 2010r. W dniu 2 sierpnia 2010r. zastosowano wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.
Zarzucany podejrzanemu czyn zakwalifikowano jako przestępstwo z art. 190 §1 kodeksu karnego (groźby) zagrożone karą grzywny, ograniczenia wolności bądź pozbawienia wolności do 2 lat.
Prokuratura Rejonowa w Kaliszu skierowała w dniu 6 maja 2010r.do miejscowego Sądu Rejonowego akt oskarżenia przeciwko 21–letniej kobiecie, podejrzanej o znęcanie nad swoim 2 - miesięcznym dzieckiem.
Oskarżonej zarzucono, że w drugiej połowie grudnia 2009r. w Kaliszu znęcała się fizycznie i psychicznie nad swoją 2-miesięczną – wówczas – córką. W opisie czynu wskazano, że krzyczała ona na nią, szarpała nią, potrząsała, rzucała na łóżeczko, a także układała ją na brzuchu z głową położoną na poduszce przez co naraziła ją na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. W wyniku powyższego potrząsania i szarpania doszło u dziecka, co opisano w zarzucie, do złamania żeber oraz sińców i obrzęków okolicy klatki piersiowej.
Do zdarzeń przedstawionych w zarzucie doszło, według zgromadzonych materiałów, w czasie pobytu oskarżonej wspólnie z dzieckiem w Centrum Interwencji Kryzysowej w Kaliszu. W dniu 29 grudnia 2009r. dziecko po stwierdzeniu u niego wspomnianych uszkodzeń ciała zostało umieszczone w szpitalu, a następnie w placówce opiekuńczo - wychowawczej.
W trakcie śledztwa uzyskano opinie biegłych z zakresu medycyny sądowej odnośnie rodzaju i mechanizmu powstania uszkodzeń ciała doznanych przez dziecko, a także wystąpienie zagrożenia dla jego życia i zdrowia.
Oskarżona wcześniej była karana za groźby, oszustwo oraz o kradzież. W czasie kierowania omawianego aktu oskarżenia przebywała ona w areszcie śledczym w związku z orzeczonymi wcześniej wobec niej karami.
Zarzucane oskarżonej czyny zakwalifikowano m.in. jako przestępstwo z art. 207 § 1 kodeksu karnego (znęcanie) zagrożone karą od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.
Prokuratura Rejonowa w Krotoszynie w dniu 26 lipca 2010r. skierowała do miejscowego Sądu Rejonowego akt oskarżenia przeciwko 41-letniemu mężczyźnie, podejrzanemu o znęcanie nad rodziną.
Wymienionemu zarzucono, że w okresie od października 2009r. do czerwca 2010r. w jednej z miejscowości na terenie gminy Krotoszyn, znęcał się fizycznie i psychicznie nad swoją żoną, córką i dwoma synami. W opisie czynu wskazano, że będąc pod wpływem alkoholu wywoływał awantury domowe, w czasie których ubliżał pokrzywdzonym, a ponadto groził żonie pozbawieniem życia i używał wobec niej przemocy, poprzez bicie i szarpanie.
Początkowo w dniu 7 maja 2010r. Prokurator Rejonowy w Krotoszynie zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji, jednak, po kolejnej wywołanej przez niego awanturze domowej, połączonej z grożeniem pozbawienia życia, zastosowano w stosunku do niego, w dniu 5 czerwca 2010r., tymczasowe aresztowanie.
Czyny zarzucane oskarżonemu zakwalifikowano jako przestępstwo z art. 207 § 1 kodeksu karnego (znęcanie) zagrożone karą od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.

Prokuratura Rejonowa w Kaliszu skierowała do miejscowego Sądu Rejonowego akt oskarżenia przeciwko 62-letniemu mężczyźnie, podejrzanemu o znęcanie nad swoją żoną i  córką.


Oskarżonemu zarzucono, że w okresie od lipca 2009r. do lutego 2010r. w Kaliszu znęcał się fizycznie i psychicznie nad swoją żoną i córką. W opisie czynu wskazano, że będąc pod wpływem alkoholu wszczynał awantury domowe, podczas których ubliżał żonie i córce, rzucał w nie różnymi przedmiotami, dokonywał zniszczenia mienia, a ponadto wobec żony używał przemocy oraz groził jej zabiciem.
Przeciwko oskarżonemu było już dwukrotnie prowadzone postępowanie o znęcanie nad rodziną. Orzeczoną wcześniej karę pozbawienia wolności odbywał on w okresie od czerwca 2008r. do stycznia 2009r., kiedy opuścił zakład karny.
Obecnie w trakcie prowadzonego śledztwa oskarżony został poddany badaniu przez biegłych- psychiatrów. W wydanej opinii stwierdzili oni, że w chwili popełnienia zarzucanego mu czynu miał on zachowaną poczytalność.
W dniu 23 lutego 2010r. zastosowany został wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.
Czyn zarzucany oskarżonemu zakwalifikowano jako przestępstwo z art. 207 § 1 kodeksu karnego ( znęcanie ) zagrożone karą od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.