Prokuratura Rejonowa w Ostrowie Wlkp. prowadzi śledztwo w sprawie znęcania się nad 80 – letnią kobietą przez jej syna.


Wymienionemu zarzucono, że w okresie od sierpnia 2000r. do września 2005r. oraz od czerwca 2007r. do lutego 2010r. w Ostrowie Wlkp. znęcał się psychicznie i fizycznie nad swoją matką w ten sposób, że będąc pod wpływem alkoholu wszczynał awantury domowe, w trakcie których m.in. szarpał ją oraz wyzywał używając słów uznanych za obelżywe. W drugim zarzucie opisano dokonanie przez podejrzanego w dniu 2 marca 2010r. w Ostrowie Wlkp. rozboju na jego matce, której – po użyciu wobec niej przemocy – zabrał w celu przywłaszczenia pieniądze w kwocie 1 600 zł.
Do złożenia zawiadomienia o powyższych zdarzeniach doszło po zaistnieniu opisanego rozboju. Podejrzany wcześniej był już skazany za podobne znęcanie na karę pozbawienia wolności, którą odbył w latach 2005 – 2006.
Obecnie wymieniony, mający 49 lat, został zatrzymany w dniu 2 marca 2010r., a w dniu 5 marca 2010r. zostało zastosowane wobec niego tymczasowe aresztowanie.
Czyny zarzucone podejrzanemu zostały zakwalifikowane jako przestępstwa z art. 207 § 1 kodeksu karnego (znęcanie) zagrożone karą od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności, a także z art. 280 § 1 kodeksu karnego (rozbój) zagrożone karą od 2 do 12 lat pozbawienia wolności.

Prokuratura Rejonowa w Kępnie zakończyła dwa dochodzenia dotyczące znęcania się nad członkami rodziny.


Pierwszym aktem oskarżenia skierowanym do Sadu Rejonowego w Kępnie objęto 43 – letniego mieszkańca powiatu kępińskiego. Wymienionemu zarzucono, że w okresie od 1999r. do października 2009r. znęcał się fizycznie i psychicznie nad swoją żoną i synem. W opisie czynu wskazano, że wyzywał ich, ubliżał im, wypędzał z domu, szarpał, a żonę ponadto bił rękoma po całym ciele, dusił i groził jej pozbawieniem życia. W kolejnym zarzucie przedstawiono przywłaszczenie przez niego na szkodę żony biżuterii, książek i odzieży o łącznej wartości 6 500 zł.
Wobec powyższego mężczyzny zastosowano w trakcie śledztwa środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji.
Drugi akt oskarżenia dotyczy 31 – letniego mieszkańca Kępna. Zarzucono mu, że w okresie od sierpnia do października 2009r. w Kępnie znęcał się psychicznie i fizycznie nad swoją żoną i trójką dzieci w ten sposób, że będąc pod wpływem alkoholu wszczynał awantury domowe, w trakcie których ubliżał żonie i dzieciom, groził pozbawieniem życia, także używając noża kuchennego, a ponadto popychał ich i szarpał.
Czyny zarzucone oskarżonym zakwalifikowano jako przestępstwa z art. 207 § 1 kodeksu karnego (znęcanie) zagrożone karą od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.

Prokuratura Rejonowa w Pleszewie zakończyła śledztwo dotyczące znęcania się nad rodziną, w trakcie którego wobec podejrzanego zastosowano tymczasowe aresztowanie.

Prokuratura Rejonowa w Kaliszu skierowała do miejscowego Sądu Rejonowego akt oskarżenia przeciwko 21 – letniemu mężczyźnie, podejrzanemu o znęcanie się nad swoją 63 – letnią babcią, a także dokonanie na niej rozboju.

Prokuratura Rejonowa w Pleszewie nadzoruje dwa postępowania dotyczące znęcania się nad rodziną, w trakcie których wobec podejrzanych zastosowano tymczasowe aresztowanie.