Prokurator Rejonowy w Ostrowie Wlkp zakończył postępowanie przeciwko dwóm mieszkańcom Ostrowa Wlkp. w wieku 36 i 60 lat oskarżonym o rozbój, kradzieże z włamaniem na ogródki działkowe oraz o zniszczenie mienia, a także spowodowanie uszkodzenie ciała.
W toku postępowania w oparciu o zgromadzony materiał dowodowy Prokurator zarzucił 36 latkowi dopuszczenie się łącznie 10 różnych przestępstw, w tym rozboju do którego miało dojść 18 listopada 2017 r. w Ostrowie Wlkp., gdzie oskarżony stosując przemoc w postaci kopania, szarpania i uderzania doprowadził pokrzywdzoną do stanu bezbronności i zabrał jej w celu przywłaszczenia mienie w wysokości 220 zł.

Ponadto mężczyźnie zarzucono dopuszczenie się 5 krotnie w okresie pomiędzy wrześniem a listopadem 2017 r. kradzieży z włamaniem do altan na ogródkach działkowych. W jednym przypadku mężczyzna dokonał całkowitego uszkodzenia takiego budynku poprzez jego spalenie,  czym spowodował straty w wysokości 15.000 zł.
Jak ustalono, karany już uprzednio mężczyzna dopuścił się również 16 września 2017 r. uszkodzenia ciała, gdzie na terenie jednego z pustostanów przewrócił pokrzywdzonego na ziemię, kopał go, a następnie uderzył trzymaną w ręku deską w okolice głowy.
Mężczyzna został również oskarżony o dwukrotne znieważenie wykonujących obowiązki służbowe funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wlkp.
Przesłuchany w charakterze podejrzanego przyznał się do wszystkich zarzucanych mu czynów i złożył wniosek o dobrowolne poddanie się karze.
W przypadku akceptacji wniosku Prokuratora mężczyzna zostanie skazany na 5 lat pozbawienia wolności, wraz z obowiązkiem naprawienia szkody w wysokości ponad 18.000 zł na rzecz pokrzywdzonych .
Jednocześnie pozostałe poczynione przez Prokuratora ustalenia pozwoliły na przedstawienie dotychczas niekaranemu 60 latkowi dwóch zarzutów oszustwa na szkodę pracownika lombardu, gdzie wprowadzając pokrzywdzonego w błąd co do własności zastawianych pochodzących z kradzieży urządzeń wyłudził od niego kwotę 160 zł.
Za powyższe zachowanie mężczyzna ma w przypadku akceptacji wniosku Prokuratora przez Sąd zostać ukarany karą 8 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 3 lat, obowiązkiem naprawienia szkody oraz koniecznością informowania kuratora sądowego z przebiegu próby.

Rzecznik Prasowy
Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim

Maciej Meler