Prokurator Rejonowy w Kaliszu skierował do Sądu wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec 29 letniego mieszkańca Kalisza, podejrzanego dokonanie rozboju oraz dwóch kradzieży.
W oparciu o zgromadzony w sprawie materiał dowodowy Prokurator ustalił, że mężczyzna w dniu 5 stycznia 2018 r. w Kaliszu dopuścił się rozboju, w ten sposób, że popchnął silnie pokrzywdzoną przewracając ją, a następnie zadając kopnięcia po całym ciele doprowadził ją do stanu bezbronności, a następnie wyrwał jej torebkę z telefonem, lekami, legitymacją rencisty czym spowodował u niej straty w łącznej wysokości 420 zł.


W oparciu o uzyskaną w toku postępowania opinię biegłego z zakresu medycyny sądowej  ustalono, że agresywnym działaniem podejrzany spowodował u pokrzywdzonej obrażenia ciała skutkujące naruszeniem czynności narządów ciała na okres poniżej dni 7.
Ponadto Prokurator, zarzucił podejrzanemu dopuszczenie się dwóch kolejnych  przestępstw, w postaci kradzieży w dniu 21 grudnia 2017 r. przy wykorzystaniu nieuwagi pokrzywdzonej torby z zakupami i zawierającej jej dowód osobisty, legitymację emeryta wraz z portfelem czym spowodował u niej straty w łącznej wysokości 1000 zł., a także dopuszczenie się usiłowania kradzieży na szkodę 2 kolejnych pokrzywdzonych w dniu 14 listopada 2017.
Jak ustalono, podejrzany wykorzystując nieuwagę starszego małżeństwa usiłował zabrać torebkę damską z zawartością karty bankomatowej, dwóch dowodów osobistych oraz dwóch legitymacji rencisty, jednakże zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na duży opór stawiany przez pokrzywdzonych, przy czym swoim działaniem spowodował utratę równowagi pokrzywdzonej, która przewróciła się na ziemi doznając obrażeń ciała, które biegły z zakresu medycyny sądowej ocenił jako skutkujące naruszeniem czynności narządów ciała na okres powyżej dni 7.
W świetle powyższych ustaleń Prokurator  skierował do Sądu wniosek o zastosowanie wobec  mężczyzny środka w postaci tymczasowego aresztowania.
Sąd w pełni przychylił się do argumentacji zawartej we wniosku Prokuratura i zastosował wobec niego tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy wskazując, iż wyłącznie stosowanie powyższego środka jest niezbędne dla zapewnienia prawidłowego toku postępowania.

Rzecznik Prasowy
Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim
                            
Maciej Meler