Prokurator Rejonowy w Kaliszu skierował akt oskarżenia przeciwko 18 letniemu mieszkańcowi Kalisza, któremu zarzucił na podstawie dokonanych w sprawie ustaleń dokonanie rozboju na młodym mieszkańcu Kalisza w styczniu bieżącego roku.
Jak wykazał Prokurator w oparciu o zebrany materiał dowodowy, w tym zabezpieczone zapisy monitoringu, oskarżony dokonał rozboju na szkodę pokrzywdzonego, w ten sposób, że podszedł do niego, a następnie uderzył go w twarz, a gdy ten uciekł się do pobliskiego sklepu spożywczego wyciągnął go przy użyciu przemocy z jego wnętrza, kopiąc przy tym i przewracając go po czym dokonał po przeszukaniu jego odzieży zaboru w celu przywłaszczenia telefonu o wartości 100 zł, portfela z pieniędzmi to jest mienia o łącznej wartości 130 zł.


W wyniku zdarzenia pokrzywdzony doznał obrażeń ciała, które naruszyły czynność narządów ciała na okres powyżej 7 dni.
Na wniosek Prokuratora oskarżony został aresztowany, który to środek został następnie zmieniony na dozór policyjny.  
Przesłuchany w charakterze podejrzanego przyznał się częściowo do zarzucanego mu czynu.
Przestępstwo spowodowania rozboju ( art. 280 par 1 k.k.) zagrożone jest karą pozbawienia wolności w wymiarze od 2 lat do 12 lat.
Akt oskarżenia został skierowany do Sądu Rejonowego w Kaliszu.


Rzecznik Prasowy
Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim
                            
Maciej Meler