Prokurator Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim skierował do Sądu Okręgowego w Kaliszu akt oskarżenia przeciwko 22-letniemu obywatelowi Ukrainy, któremu zarzucono dokonanie rozboju z użyciem noża oraz występków, polegających na ograbieniu lub usiłowaniu ograbienia miejsca pochówku.
Mężczyźnie zarzucono, iż w dniu 28 kwietnia 2016 r. w Ostrowie Wielkopolskim, grożąc pokrzywdzonej pozbawieniem życia za pomocą trzymanego w ręce noża, zmusił ją do wydania pieniędzy w kwocie 10 złotych.

 

Przestępstwo to stanowi zbrodnię, opisaną w przepisie art. 280 § 2 kk.
Ponadto oskarżenie obejmuje trzy zarzuty ograbienia miejsca pochówku zmarłych na Cmentarzu katolickim parafii pod wezwaniem im. Stanisława Biskupa w Ostrowie Wielkopolskim oraz jeden, polegający na usiłowaniu dokonania takiego przestępstwa i to w dniach 8 marca 2016 r. oraz 12 marca 2016 r. Kradzież wiązanek kwiatów ciętych z trzech grobów a także usiłowanie kradzieży porcelanowej figurki anioła z czwartego grobu, zakwalifikowano jako czyny z art. 262 § 2 kk.
Wobec oskarżonego zastosowano tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy, do dnia 27 lipca 2016 r. W ramach złożonych wyjaśnień przyznał się on do popełnienia wspomnianych przestępstw.
Mężczyzna był wcześniej karany za przestępstwo przeciwko mieniu.
Dokonanie rozboju z użyciem noża zagrożone jest karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat trzech, zaś ograbienie miejsca pochówku – karą od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.

Rzecznik Prasowy
Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim
                            
Marcin Kubiak