Prokuratura Rejonowa w Kaliszu prowadzi śledztwo w sprawie wymuszeń rozbójniczych dokonywanych na szkodę kobiet zajmujących się prostytucją.
Zarzuty popełnienia powyższych czynów przedstawiono trzem mieszkańcom Kalisza, w wieku 20 (dwóch) i 23 lat.

 

Zarzucono wymienionym, że w dniu 4 kwietnia 2016r. w Kaliszu, działając wspólnie, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, groźbą zamachu na życie lub zdrowie usiłowali doprowadzić dwie pokrzywdzone do „niekorzystnego rozporządzenia mieniem”. Zaznaczono, że żądali oni od pokrzywdzonych przekazywania co miesiąc pieniędzy w kwotach po 2 000 zł., które miały one w przyszłości uzyskiwać z uprawiania prostytucji, w zamian za „ochronę”. W opisie czynu wskazano, że podejrzani  zamierzonego celu nie osiągnęli z uwagi na zatrzymanie przez policję.
Do zatrzymania podejrzanych doszło w dniu 4 kwietnia 2016r. Po wykonaniu czynności z ich udziałem Prokuratura Rejonowa w Kaliszu skierowała do miejscowego Sądu Rejonowego wniosek o zastosowanie wobec nich tymczasowego aresztowania. Sąd wniosek uwzględnił i tymczasowo aresztował podejrzanych.
Wymienieni wcześniej byli karani.
Śledztwo jest kontynuowane.
Czyny zarzucane podejrzanym zakwalifikowano jako przestępstwo z art. 282 § 1 kodeksu karnego (wymuszenie rozbójnicze – usiłowanie) zagrożone karą od 1 roku do 10 lat pozbawienia wolności.


ZASTĘPCA
PROKURATORA OKRĘGOWEGO

Janusz  Walczak