Prokuratura Rejonowa w Ostrowie Wlkp. zakończyła śledztwo w sprawie rozboju dokonanego w dniu 15 lipca 2015r. w Odolanowie, pow. ostrowski.
Skierowanym do Sądu Rejonowego w Ostrowie Wlkp. aktem oskarżenia objęty został 20-letni mężczyzna.

 

Zarzucono wymienionemu, że w dniu 15 lipca 2015r. w Odolanowie, pow. ostrowski, poprzez rozbicie, kopnięciem, szyby w oknie i otwarcie skrzydła okiennego wszedł do wnętrza domu jednorodzinnego, po czym użył wobec zamieszkującej w nim kobiety przemocy, polegającej na wielokrotnym uderzaniu jej drewnianym „pudełkiem od szachów” i pięściami po głowie, a następnie zmusił ją do wydania pieniędzy w kwocie 300 zł oraz zabrał z szuflady komody, znajdującej się w jednym z pomieszczeń, pieniądze w kwocie 450 Euro.
Oskarżony przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu, a jednocześnie podniósł, że „dopuścił się go w związku z uzależnieniem od dopalaczy”.
Wymieniony w trakcie śledztwa został poddany badaniu przez biegłych-psychiatrów. W wydanej opinii stwierdzili, że w czasie zdarzenia miał on zachowaną poczytalność.
W wyniku uderzeń zadanych przez podejrzanego pokrzywdzona doznała uszkodzeń ciała w postaci „ogólnego potłuczenia twarzoczaszki” oraz „rany stłuczonej łuku brwiowego”.
Oskarżony został zatrzymany w dniu 15 lipca 2015r., wkrótce po zdarzeniu. Po przedstawieniu mu zarzutów Prokuratura Rejonowa w Ostrowie Wlkp. zastosowała wobec niego środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji.
Czyn zarzucany oskarżonemu zakwalifikowany został jako przestępstwo z art. 280  § 1 kodeksu karnego (rozbój) zagrożone karą od 2 do 12 lat pozbawienia wolności.
    
ZASTĘPCA
PROKURATORA OKRĘGOWEGO

Janusz  Walczak