Prokuratura  Rejonowa w Ostrowie Wlkp. skierowała do Sądu Okręgowego w Kaliszu akt oskarżenia przeciwko 47 – letniej kobiecie, podejrzanej o dokonanie rozboju „z użyciem niebezpiecznego narzędzia”.
Wymienionej zarzucono, że w dniu 10 czerwca 2015r. w Ostrowie Wlkp. dokonała rozboju przy użyciu niebezpiecznego narzędzia w ten sposób, że grożąc natychmiastowym użyciem trzymanego w ręku noża zażądała od pokrzywdzonej wydania pieniędzy, telefonu komórkowego oraz złotej biżuterii. W dalszej części zarzutu wskazano na zabór przez oskarżoną zerwanych z szyi pokrzywdzonej dwóch złotych łańcuszków.

Z dokonanych ustaleń wynika, że oskarżona po wejściu do pomieszczeń firmy zajmującej się doradztwem finansowym podeszła do nieznanej jej kobiety i używając noża zażądała od niej wydania pieniędzy, telefonu komórkowego oraz złotej biżuterii. Po odmowie wydania pieniędzy przez pokrzywdzoną oskarżona, jak ustalono, zaczęła grozić jej pozbawieniem życia i usiłowała ugodzić ją nożem. Doszło wówczas, po podjęciu obrony przez pokrzywdzoną, do szarpaniny między nimi, w trakcie której oskarżona zerwała łańcuszek z szyi pokrzywdzonej. W następstwie wzywania pomocy przez pokrzywdzoną została ona jej udzielona przez przechodzące osoby. Po przybyciu policji oskarżona została  zatrzymana.
Na wniosek Prokuratury Rejonowej w Ostrowie Wlkp. został zastosowany  wobec podejrzanej środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.
W trakcie śledztwa podejrzana została poddana badaniu przez biegłych – psychiatrów. W wydanej opinii biegli stwierdzili, że miała ona w czasie zdarzenia zachowaną poczytalność.
Czyn zarzucany oskarżonej zakwalifikowano jako przestępstwo z art. 280 kodeksu karnego (rozbój z użyciem niebezpiecznego narzędzia) zagrożone karą od 3 do 15 lat pozbawienia wolności.

 

ZASTĘPCA
PROKURATORA OKRĘGOWEGO

Janusz  Walczak