Prokuratura Rejonowa w Kaliszu skierowała do miejscowego Sądu Okręgowego akt oskarżenia przeciwko 36 – letniemu mężczyźnie, podejrzanemu o usiłowanie rozboju przy użyciu noża oraz włamanie do kwiaciarni.
Wymienionemu zarzucono, że w dniu 24 grudnia 2014r. w Kaliszu, działając wspólnie z nieustalonym mężczyzną, dokonał kradzieży z włamaniem do kwiaciarni w ten sposób, że po uprzednim przecięciu kłódki od bramy wejściowej oraz wybiciu szyby w oknie, dostali się do jej wnętrza, skąd zabrali w celu przywłaszczenia pieniądze w kwocie 2000 zł oraz wiertarkę, nożyce do cięcia stali i inne przedmioty o łącznej wartości ponad 1 000 zł.

Dodatkowo zarzucono wymienionemu, że w dniu 31 grudnia 2014r. w Kaliszu, w sklepie spożywczo – przemysłowym, posługując się „niebezpiecznym przedmiotem w postaci noża” usiłował dokonać rozboju na przebywającej w nim pracownicy. W opisie czynu zaznaczono, że po wejściu do sklepu zamknął on za sobą kratę zabezpieczającą drzwi wejściowe, po czym mając twarz zamaskowaną za pomocą szalika zażądał wydania pieniędzy z kasy, a po odmowie ich przekazania wyciągnął nóż i zagroził jego użyciem, jednocześnie szarpiąc się z pokrzywdzoną oraz próbując zabrać kasę fiskalną ze znajdującymi się w niej pieniędzmi. Z uwagi na obronę podjętą przez pokrzywdzoną nie osiągnął on, co opisano w zarzucie, celu i nie dokonał zaboru pieniędzy.
W wyniku działań podjętych przez policję, zawiadomioną o powyższym zdarzeniu, podejrzany został jeszcze w dniu 31 grudnia 2014r. zatrzymany. Następnie zastosowany został wobec niego w dniu 2 stycznia 2015r. środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Przeprowadzone  po jego zatrzymaniu badanie wykazało, że w czasie opisanego rozboju był on w stanie nietrzeźwości.
W trakcie śledztwa wymieniony został poddany badaniu przez biegłych – psychiatrów. W wydanej opinii stwierdzili oni, że miał on w czasie zdarzenia zachowaną poczytalność.
Czyny zarzucane oskarżonemu zakwalifikowano jako przestępstwa z art. 280 § 2 kodeksu karnego (rozbój z użyciem niebezpiecznego narzędzia ) zagrożone karą od 3 do 15 lat pozbawienia wolności, a także art. 279 §1 kodeksu karnego (kradzież z włamaniem) zagrożone karą od 1 roku do 10 lat pozbawienia wolności.
ZASTĘPCA
PROKURATORA OKRĘGOWEGO

Janusz  Walczak