Prokuratura Rejonowa w Kaliszu zakończyła śledztwo w sprawie pozbawienia wolności 17 – letniego pokrzywdzonego i dokonania na nim rozboju.
Skierowanym do Sądu Okręgowego w Kaliszu aktem oskarżenia objęto czterech mężczyzn. Trzem z nich, w wieku 34, 27 i 21 lat zarzucono, że w dniu 18 września 2014r. w Kaliszu, działając wspólnie, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, po uprzednim podstępnym zwabieniu pokrzywdzonego do mieszkania zajmowanego przez jednego z nich, a następnie pozbawieniu go wolności poprzez zamknięcie drzwi wejściowych, dokonali -grożąc mu pobiciem- zaboru na jego szkodę obuwia, odzieży, telefonu komórkowego, o łącznej wartości 480 zł, a ponadto dowodu osobistego. W dalszej części zarzutu opisano związanie pokrzywdzonego przy użyciu przewodu elektrycznego oraz zakneblowanie mu ust ręcznikiem i taśmą klejącą, a także zasłonięcie mu oczu pasem materiału. Wskazano ponadto na jednoczesne grożenie pokrzywdzonemu uszkodzeniem ciała i pozbawieniem życia, połączone z żądaniem podania informacji o stanie majątkowym jego rodziców, w celu uzyskania od nich okupu w wysokości 100 000 zł. W końcowej części zarzutu zaznaczono, że oskarżeni pozostawili skrępowanego pokrzywdzonego w mieszkaniu, przy czym doszło wówczas do jego uwolnienia przez funkcjonariuszy policji.


Z dokonanych ustaleń wynika, że pokrzywdzony na prośbę jednego z oskarżonych, spotkanego w autobusie, który powoływał się na złe samopoczucie, zgodził się na odprowadzenie go do miejsca zamieszkania. Po ich wejściu do mieszkania doszło, jak ustalono, do zdarzeń opisanych w zarzucie. Uwolnienie pokrzywdzonego nastąpiło po zauważeniu go, wzywającego pomocy, przez postronną osobę, która wezwała wówczas policję. Z ustaleń wynika, że z pozbawieniem wolności pokrzywdzonego wiązało się jego „szczególne udręczenie”.
Jednemu z powyższych oskarżonych, 21 – letniemu zarzucono, że wspólnie z „czwartym” oskarżonym, mającym 24 – lata, w dniu 27 lipca 2014r. w Kaliszu dokonali rozboju, w wyniku którego po uprzednim duszeniu pokrzywdzonego i biciu go rękoma, zabrali mu portfel z dokumentami oraz z pieniędzmi w kwocie 140 zł.
Wskazanemu 21 – letniemu oskarżonemu zarzucono dodatkowo dokonanie w sierpniu 2014r. trzech kradzieży m.in. telefonów komórkowych oraz wyrobów spożywczych, stanowiących mienie łącznej wartości 1700 zł.
Trzej podejrzani o pozbawienie wolności zostali zatrzymani w dniu 18 września 2014r., wkrótce po uwolnieniu pokrzywdzonego. W dniu 20 września 2014r. zostało zastosowane wobec nich tymczasowe aresztowanie.
Oskarżeni byli wcześniej karani, dwom z nich zarzucono obecnie działanie „ w warunkach recydywy specjalnej podstawowej”.
Czyny zarzucane oskarżonym zakwalifikowano m.in. jako przestępstwa z art. 280 § 1 kodeksu karnego (rozbój) zagrożone karą od 2 do 12 lat pozbawienia wolności oraz art. 189 § 3 kodeksu karnego (pozbawienie wolności ze szczególnym udręczeniem) zagrożone karą od 3 do 15 lat pozbawienia wolności.

ZASTĘPCA
PROKURATORA OKRĘGOWEGO

Janusz  Walczak