Prokuratura Rejonowa w  Kaliszu skierowała do miejscowego Sądu Rejonowego akt oskarżenia przeciwko 22 – letniemu mężczyźnie podejrzanemu o usiłowanie dokonania w lutym 2011r. rozboju.
Wymienionemu zarzucono, że w dniu 27 lutego 2011r w Kaliszu, usiłował dokonać rozboju na pracownicy sklepu spożywczo – monopolowego w ten sposób, że po wejściu do jego wnętrza zażądał wydania pieniędzy, trzymając w ręku przedmiot o wyglądzie pistoletu, lecz zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi odstąpienie od czynu i ucieczkę z miejsca zdarzenia.

Z dokonanych ustaleń wynika, że mężczyzna który usiłował dokonać rozboju był zamaskowany, miał założoną kominiarkę. Żądając pieniędzy, według relacji pokrzywdzonej, groził on przedmiotem przypominającym wyglądem pistolet. Po jej oświadczeniu, że nie posiada pieniędzy, opuścił on sklep i oddalił się.
W wyniku podjętych przez policję działań doszło, bezpośrednio po zdarzeniu, do zatrzymania podejrzanego. W wyniku dalszych czynności zgromadzono materiały, które dały podstawę do przedstawienia wymienionemu zarzutu.
W dniu 1 marca 2011r. zastosowano wobec niego dozór policji. Nie realizował on jednak nałożonych obowiązków i nie można było ustalić miejsca jego pobytu. W związku z powyższym wdrożono jego poszukiwania przy wykorzystaniu listu gończego. W dniu 5 stycznia 2015r. został on zatrzymany i zrealizowano wówczas, zastosowane wcześniej przez sąd, tymczasowe aresztowanie.
Po wykonaniu czynności z udziałem podejrzanego, który przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu, uchylono tymczasowe aresztowanie i zastosowano wobec niego ponownie dozór policji.
Zarzucany oskarżonemu czyn zakwalifikowano jako przestępstwo z art. 280 § 1 kodeksu karnego (rozbój- usiłowanie) zagrożone karą od 2 do 12 lat pozbawienia wolności.

        ZASTĘPCA
PROKURATORA OKRĘGOWEGO

      Janusz  Walczak